Havbassenget

  • To forskere står å ser på at havmerd testes i avansert havlaboratorium

    Havbassenget

Om havbassenget

Havbassenget er et stort laboratorium som tester faste og flytende konstruksjoner under realistiske forhold med bølger, strøm og vind. Bassenget brukes til å teste skip, offshorekonstruksjoner, vindturbiner, oppdrettsanlegg, broer og undervanns-installasjoner.

Modellforsøkene bidrar til å forbedre sikkerheten, redusere kostnader og energibruk, og øke levetiden og holdbarheten til konstruksjonene. 

Havbassenget er utstyrt med et avansert bølge-, strøm- og vindanlegg, og kan teste konstruksjonen i nøyaktig det miljøet den skal være beregnet for å tåle.

Gjennom mange år har fagmiljøene i NTNU og SINTEF utviklet disse test- og analysemetodene. Testene i havbassenget gjennomføres parallelt med datasimuleringer, og fullskala tester på havet.

Data fra de ulike testene brukes til å kontinuerlig forbedre og optimere testene og gjør metodene bedre og sikrere. Simuleringsverktøyene regner om datafunnene fra testene slik at vi med stor sikkerhet kan forutse hvordan konstruksjonene vil oppføre seg på havet. 


person-portlet

Fakta om havbassenget

Fakta om havbassenget

Lengde: 60 meter
Bredde: 50 meter
Dybde: 0-12 meter (i senter av bassenget er dybden justerbar ned til 30 meter )

Det nye havbassenget ligger i Bassengbygget på Tyholt, og vil stå klart til bruk i 2027. Frem til da vil det eksisterende havbassenget være i bruk.

Bassengbygget