Sjøgangsbassenget

  • To forskere som ser på at gul båt testes i avansert havlaboratorium

    Sjøgangsbassenget

Fakta om sjøgangsbassenget


Sjøgangsbassenget skal hovedsakelig benyttes til modelltesting av fartøy og autonome forsøk for å undersøke hvordan fartøyenes framdrift påvirkes av strøm og vind. Sjøgangsbassenget kombinerer funksjonalitet fra tradisjonelle slepetanker og dagens havbasseng. Her testes fartøy i operasjon under realistiske sjøforhold med bølger og vind. 

Testene bidrar til å dokumentere fartøyenes energibehov og egenskaper i alt fra stille vann til ekstreme værsituasjoner. Dette gir viktige svar i utviklingen av energi- og klimavennlige skip, som er helt nødvendig for å lykkes med den grønne omstillingen Størrelsen og utformingen av bassenget muliggjør også utprøving av store flytende konstruksjoner og kystnær infrastruktur.

Sjøbassenget er viktig for utvikling av

  • maritim sektor
  • olje og gass
  • fornybar energi
  • havbruk
  • kystnær infrastruktur

Fakta om sjøgangsbassenget

Fakta om sjøgangsbassenget

Lengde: 180 meter
Bredde: 40 meter
Dybde: 6 meter (en seksjon av bassenget har justerbar dypde på 0 til 6 meter)

Det nye sjøgangsbassenget ligger i Bassengbygget på Tyholt, og vil være klart til bruk i løpet av 2027. Fram til da vil Slepetanken være i drift.

 

Bassengbygget