Fjordlab fremdeles på kuttliste

Fjordlab fremdeles på kuttliste

Tirsdag den 30. april sendte Statsbygg en oppdatert kuttliste for Norsk havteknologisenter til Nærings- og fiskeridepartemenet (NFD). Kuttlista består av ulike kutt knyttet til Fjordlab-delen av prosjektet.

Det er krav om å ha en kuttliste i store statlige byggeprosjekter for å ha kontroll på kostnadsrammen.

– I realiteten kan vi kun kutte i de delene hvor Statsbygg ikke allerede har inngått kontrakter med utfører. Da gjenstår kun Arkimedes’ hus og Fjordlab. Arkimedes’ hus er skjermet for kutt da studentlaboratoriene er vesentlige for senterets måloppnåelse. Det er forklaringen på at det fortsatt er Fjordlab som står på kuttlista, sier Olav Bolland som er leder for Norsk havteknologisenters styringsgruppe. 

Ligger innenfor kostnadsrammen 

Bolland håper at det ikke blir nødvendig å ty til kuttlista som Statsbygg har utarbeidet i samarbeid med NTNU og SINTEF.  

Nye kalkyler viser at prosjektet ligger godt innenfor kostnadsrammen Stortinget har bevilget, men at prosjektet etter all sannsynlighet havner over styringsrammen Statsbygg må forholde seg til i dag. (Se forklaring på kostnadsramme og styringsramme i faktaboks under.)

Nøkkelen er å få utløst deler av usikkerhetsavsetningen. Usikkerhetsavsetningen er differansen mellom kostnadsrammen og styringsrammen. 

– Om vi lykkes i å få departementet og politikerne med på det, så kan realiseringen av Fjordlab starte allerede neste år. Fjordlab er en viktig del av Norsk havteknologisenter som vi trenger for at senteret skal kunne møte viktige samfunnsutfordringer innen blant annet sikkerhet og miljøovervåkning. Dette er vi veldig tydelig på i kommunikasjonen med beslutningstakere, understreker Bolland. 

Bygg og brukerutstyr

Fjordlab sto også på forrige utgave at kuttlista. I forbindelse med den nye lista er Fjordlab-delen av prosjektet gått grundig gjennom på nytt, og det er blitt identifisert mulige kutt i både brukerutstyr og bygg. Brukerutstyret er delt inn i ulike pakker som er gitt ulik prioritet. 

– Selv om vi ikke håper det blir nødvendig, gir det gode arbeidet som er gjort muligheten til å redusere på deler av Fjordlab, uten at vi ofrer alt - om det skulle komme krav om kutt, sier Bolland. 

Fakta

  • Styringsrammen er den rammen Nærings- og Fiskeridepartementet har satt av til prosjektet, og som Statsbygg må styre prosjektet i henhold til.
  • Kostnadsrammen er den rammen Stortinget har bevilget til prosjektet. Grunnen til at kostnadsrammen er høyere enn styringsrammen, er at det i kostnadsrammen tas høyde for mer usikkerhet.
  • Differansen mellom kostnadsramme og styringsramme utgjør usikkerhetsavsetningen. Regjeringen kan benytte seg av avsetningen om behovet er der.