Kontakt

Kontakt

Send en e-post til oceanspacecentre@statsbygg.no om du spørsmål om byggeprosjektet. Du finner også informasjon om dette på Statsbygg sine nettsider.

For mediehenvendelser eller andre spørsmål om Ocean Space Centre kan du kontakte:

person-portlet

Rolf Andersen
Prosjektleder
Espen Sletvold
Kommunikasjonsansvarlig

Filer til nedlastning

Organisering

Organisering

Utviklingen av Ocean Space Center er organisert med en felles prosjektorganisasjon for NTNU og SINTEF Ocean. Prosjektorganisasjonen samarbeider tett med Statsbygg, som er byggherre på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet. Statsbygg har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (2022).

NTNU vil eie og drifte senteret på vegne av staten, mens SINTEF Ocean blir operatør for deler av insfrastrukturen og leietaker av deler av kontorarealene.

NTNU og SINTEF Ocean er brukere og sikrer at ens behov blir ivaretatt i prosjektet. 

 

Prosjektorganisasjonen for Ocean Space Center består av:  

Prosjektleder: Rolf Andersen
Assisterende prosjektleder: Hanne Solheim
Business manager: Espen Ree Gifstad
Prosjektkoordinator: Ingrid Tallhaug Sydnes
Koordinator NTNU drift: Erik Gjesdal Fjellheim
Koordinator design og utvikling: Chittiappa Muthanna
Koordinator drift og HMS: Sverre Tangen Langolf
Kommunikasjonsansvarlig: Espen Sletvold 
Kommunikasjonsrådgiver: Hanne Marstrand
Prosjekt QA/Risk: kommer
Campusutvikling: kommer

Prosjektorganisering kart

Prosjektorganisering - gjennomføringsfase 2022-2028

 

illustrasjon prosjektorganisering