Maskinlaboratoriet

  • Illustrasjon av byggene som utgjør Norsk havteknologisenter på Torgard

    Maskinlaboratoriet

Om maskinlaboratoriet

Maskinlaboratoriet jobber med fremtidens energi- og fremdriftssystem for skip, havbruksanlegg og oljerigger. ​

Laboratoriet jobber spesielt med å utvikle løsningene som kan erstatte fossile drivstoff som energibærer: slik som biodrivstoff, ammoniakk, hydrogen og andre syntetiske drivstoff. 

Fagmiljøet jobber også med hybride maskinkonfigurasjoner hvor de nye drivstoffene kombineres med elektriske motorer og batterier.

Laboratoriet ligger på Torgard i Trondheim og er klar for bruk høsten 2023.