Kavitasjonslaboratoriet

  • Fasaden til undervisningsbygget på Tyholt som huser Kavitasjonslaboratoriet

    Kavitasjonslaboratoriet

Om kavitasjonslaboratoriet

Kavitasjonslaboratoriet er det eneste laboratoriet på Tyholt som ikke skal fornyes. 

Kavitasjonslaboratoriet undersøker den hydrodynamiske yteevnen til propeller, thrustere og løftesystemer på fartøy. Laboratoriet tester hvordan egenskapene blir påvirket av kavitasjon, støy og trykkimpulser.

Testseksjonen har vært operasjonell siden 2018 og tester alt fra små til mellomstore skrogmodeller inne i tunnelen. Store vinduer gjør det mulig å følge testene både visuelt og med avanserte optiske måleteknikker (PIV og DIC). 


person-portlet

Dimensjoner på måleseksjonen

Dimensjoner på måleseksjonen

Lengde: 6 meter
Bredde: 1,3 meter
Høyde: 1,2 meter

Maksimal vannhastighet: 10 m/s.