Illustrasjon Fjordlab

  • Fartøy, forskningsinstallasjoner og andre sensorer som er knyttet sammen for testing i fjorden

    Fjordlab - fullskala forsøk og forskning i havet

Om Fjordlab

Fjordlab er en nasjonal forskningsinfrastruktur for fullskala forsøk og forskning i havet. Fjordlab består av ulike laboratorier i vann og på land, og er lokalisert i Trondheimsfjorden, rundt Hitra og Frøya, og i Ålesund.

I Fjordlab forsker, utvikler og tester vi undervannsroboter, undervannsinstallasjoner, autonome skip og skipsoperasjoner. Fjordlab jobber også med fiskeoppdrett, utvikling av tang og tare som mat, miljømålinger og miljøovervåkning, sikkerhet og generell kunnskap om hva som foregår i havet.

Fjordlab er viktig for fullskalatesting. Fjordlabs laboratorier forsker også på og tester ut sensorer for havovervåkning, både for observasjoner av havmiljøet og for beredskap for offshore infrastruktur.

Fjordlab bygger videre på eksisterende laboratorier som AUR-Lab (Applied Underwater Robotics Laboratory), OceanLab ObservatorySintef ACE og nasjonalt testområde for autonome fartøy.

Disse laboratoriene er oppgradert gjennom prosjektet OceanLab finansiert av Norges Forskningsråd.

Les mer om OceanLab-prosjektet som skal lede opp til Fjordlab.