Studentlaboratoriene

 • Fasaden til undervisningsbygg på Tyholt med stort grøntareal forran

  Studentlaboratoriene i Arkimedes's hus

Arkimedes' hus

Arkimedes' hus

Tilgangen på laboratorier hvor teori kan demonstreres i praksis, og studentene kan gjøre egne forsøk, er en helt sentral del av utdanningen ved NTNU.

I Arkimedes' hus samles 20 mindre våte og tørre laboratorier under samme tak. Laboratoriene gir et vesentlig løft til infrastrukturen for undervisning og forskning. 

Tidligere var de ulike studentlaboratoriene spredd i ulike deler av Marinteknisk senter på Tyholt. Nå har noen laboratorier foreløpig plassering på campus Moholt og noen ligger fremdeles på Tyholt.

I Norsk havteknologisenter vil disse laboratoriene samles i et nytt bygg som etableres på på området til dagens havbasseng.  De nye laboratoriene vil være klare i 2028.


Våte laboratorier

Våte laboratorier

 • Dyptank – til ROV og AUV-fartøy
 • Dypvannsbølgerenne
 • Fjernkontrollrom
 • Grensesjiktunnel 
 • Hexapoder
 • Hydrokybernetisk laboratorium
 • Kavitasjonstunnel
 • Liten Slepetank 
 • Sloshing rigg
 • Strømningstank - liten (CWT - Circulating Water Tunnel)

Tørre laboratorier

Tørre laboratorier

 • Bevegelsessimulerings-lab
 • Byggelaboratorium
 • Flekslab – student, småskalatesting
 • Flekslab – maskin – servohydraulikk
 • Konstruksjonslaboratorium – student, elektrodynamisk og elektrostatisk 
 • Konstruksjonslaboratorium – forskning
 • Maskinlaboratorium – student
 • Maskinlaboratorium 1 –forskning, rotasjonsrigg
 • Maskinlab 2 – forskning, hybrid
 • Visualiseringslaboratorium