Aktuelt

Aktuelt


Sprengningsaktiviteten fortsetter

Sprengningsaktiviteten fortsetter

Sprengningsarbeidet på området for Bassengbygget og Professor Mørchs hus har startet opp igjen. Trym gjennomfører sin sprengning på området for Bassengbygget med hovedsalver kl. 15:00 mandag og onsdag. Ruta har en pause i sprengning frem til neste år. 

Det har vært utplassert vaktposter i en utvidet sone rundt byggetomta for å ivareta omgivelsene ved sprengning. Hos nabovirksomhetene, som NRK, Tyholttårnet og Trondheim Areal, har det vært utplassert vaktposter ved hovedinngangene. Det er radiokommunikasjon mellom vaktpostene og bergsprenger. Vaktpostene må melde at området er sikret før bergsprenger igangsetter sprengingen. 


Sprengingsulykke på Tyholt

Sprengingsulykke på Tyholt

Oversiktsbilde Norsk havteknologisenter. Illustrasjon: Statsbygg / Link ArkitekturTirsdag 10. oktober klokka 15 var det en sprengingsulykke på Tyholt på byggeområdet for Norsk Havteknologisenter. Sprengingsarbeidet på hele området er nå stoppet. Prosjektdirektør Arild Mathisen i Statsbygg sier at de er glade for at ingen er kommet til skade.

– Dette var en alvorlig ulykke med stort skadepotensial. Det vil ikke skje noen sprenging på området før vi vet årsaken til ulykken. Det som er viktig nå er å få oversikt over situasjonen, finne årsak til at det kunne skje og igangsette tiltak for at det ikke skal skje igjen, sier Mathisen.

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Milepæl: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk æren av å legge ned Norsk havteknologisenters grunnsten tirsdag 22. august. Foto: Statsbygg

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt.

– Grunnsteinsnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

Les mer på NTNU Nyheter

 

Internasjonalt anerkjent kunstner skal bidra med ny kunst

Internasjonalt anerkjent kunstner skal bidra med ny kunst

KORO (kunst i offentlige rom) har gitt trønderen Håvard Homstvedt oppdraget med å utvikle et omfattende kunstforslag til Norsk havteknologisenter. 

Den nye kunsten inngår i den eksisterende kunstsamlingen til NTNU, og skal bli en del av Tankhodet og uteområdet Tankplassen.

15 mai 2023

Får 578 millioner kroner som kompensasjon for ekstraordinær prisvekst

Får 578 millioner kroner som kompensasjon for ekstraordinær prisvekst

Bassengbygget for Norsk havteknologisenter. Illustrasjon: Statsbygg/Link Arkitektur

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la fram torsdag, er det lagt inn en tilleggsbevilgning på 578 millioner kroner til Norsk havteknologisenter.  

Pengene skal kompensere for den ekstraordinære prisutviklingen de siste årene.

24 aug 2023

Nytt navn på Ocean Space Centre

Nytt navn på Ocean Space Centre

Oversiktsillustrasjon Norsk havteknologisenterOcean Space Centre får nytt navn. Det nye navnet blir Norsk havteknologisenter.

Uteområdene og de nye byggene som skal bygges på Tyholt i Trondheim får også egne navn. Språkrådet har vært involvert i prosessen og gitt innspill til det nye navnet som er i tråd med språkloven. 

08 nov 2022

Dette innebærer forslaget til kuttliste

Dette innebærer forslaget til kuttliste

Portrett av Olav BollandI tråd med oppdraget fra regjeringen har Statsbygg, i samråd med NTNU og SINTEF, utarbeidet en liste over mulige kostnadskutt om prosjektet kommer i en situasjon hvor kostnadsrammene utfordres.

Les forslag til kuttliste og konsekvensene nye kutt får for samfunns- og effektmålene til prosjektet. 
 

08 jul 2022

Reduserer energibehovet, sikrer biologisk mangfold og rehabiliterer det som er mulig

Reduserer energibehovet, sikrer biologisk mangfold og rehabiliterer det som er mulig

Uteområde mellom kontorbygg på TyholtOcean Space Centre skal gjøre havnæringene mer bærekraftige. Byggeprosjektet har også ambisiøse mål for bærekraft. 

NTNU og SINTEF er opptatt av at de nye byggene får et betydelig lavere energibehov og at bygningsmassene som kan gjenbrukes, blir rehabilitert. 

08 jul 2022

Enighet om 230 millioner til Ocean Space Centre i 2022

Enighet om 230 millioner til Ocean Space Centre i 2022

Ocean Space Centre får 230 millioner til oppstart av byggeprosjektet i år.

Det er klart etter at regjeringspartiene sammen med SV har sikret flertall for forslaget til revidert statsbudsjett. Det gjør det mulig å realisere Ocean Space Centre som planlagt med byggestart i høst. 

08 jul 2022

Statsforvalteren har behandlet klagen på reguleringsplanen

Statsforvalteren har behandlet klagen på reguleringsplanen

Fasade av TankhodetStatsforvalteren har behandlet naboenes klage på reguleringsplanen og gir ikke naboene medhold i klagen.

Det betyr at kommunens vedtak og reguleringsplanen for Ocean Space Centre er gyldig og endelig.  

08 jul 2022

Kronikk: Stort behov for modelltesting i basseng

Kronikk: Stort behov for modelltesting i basseng

Innedørs havbassengSiden 1960-tallet er det jevnlig hevdet at vi ikke trenger store havbasseng fordi dataprogrammene har blitt så gode. Historien har vist det motsatte. Skipsmodelltanken og havbassenget har vært viktige for testing av nye typer skip og konstruksjoner. Det vil også de nye bassengene i Ocean Space Centre bli. Les kronikken her.

08 jul 2022

Regjeringen vil ikke utsette Ocean Space Centre likevel

Regjeringen vil ikke utsette Ocean Space Centre likevel

Fasade av TankhodetRegjeringen har funnet en løsning som gjør at de trekker forslaget i revidert nasjonalbudsjett om å utsette Ocean Space Centre. 

Det gjør det mulig å realisere Ocean Space Centre som planlagt med byggestart i høst. 

 

08 jul 2022

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å utsette Ocean Space Centre

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å utsette Ocean Space Centre

Uteområde mellom to kontorbyggRegjeringens forslag om å utsette byggingen av Ocean Space Centre koster mellom 1,1 og 1,973 milliarder kroner. Størrelsen på de samfunnsøkonomiske konsekvensene avhenger av om prosjektet blir utsatt i tre eller seks år. 

Det viser en gjennomgang og beregning MENON Economics har gjort på oppdrag for NTNU og SINTEF.

08 jul 2022

Dette er konsekvensene av å utsette Ocean Space Centre

Dette er konsekvensene av å utsette Ocean Space Centre

Innendørs havbasseng for forskningRegjeringens forslag om å utsette Ocean Space Centre, skaper ikke bare usikkerhet om når prosjektet kan realiseres. Forslaget får også store økonomiske konsekvenser, og setter Norges posisjon som ledene havnasjon på spill.

Dette er konsekvensene av å utsette prosjektet. 

08 jul 2022

Kronikk: Havvindsatsing uten grunnfeste

Kronikk: Havvindsatsing uten grunnfeste

Portrettbilde av Olav Bolland og Vegar JohansenDagen etter Regjeringens pressekonferanse om storstilt satsing på flytende havvind kommer den paradoksale beskjeden om at Ocean Space Centre på Tyholt skal utsettes.

Les kronikken fra Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean, og Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU.

08 jul 2022

Regjeringen foreslår å utsette Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår å utsette Ocean Space Centre

Ocean Space Centre sett fra Otto Nielsens veiI forslaget til revidert statsbudsjett for 2022 foreslår Regjeringen å utsette byggingen av Ocean Space Centre. NTNU og SINTEF er svært skuffet over forslaget, og er redd dette setter hele prosjektet i fare.

Om forslaget går igjennom vil det få store konsekvenser for den grønne omstillingen av norske havnæringer og satsingen på havvind. 

23 mai 2022

525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

Fasade av Tankhodet på Ocean Space CentreNavneutvalget som skal foreslå norsk navn på Ocean Space Centre har fått 525 innspill. Mange av innspillene har havet som overordnet tema, men det er også flere som foreslår at det nye senteret bør bevare det historiske navnet til fagmiljøet; Marinteknisk senter.

09 mai 2022

Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

Vinterbilde av bygningene til Ocean Space Centre på TyholtI mange år har vi brukt Ocean Space Centre, men nå skal kunnskapssenteret for havteknologi få nytt navn. Det nye navnet skal være på norsk, det skal være enkelt og forankret til det vi driver med. Har du innspill på hva det kan være? 

01 apr 2022

Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Innendørs basseng med vindmøllerVerdensledende undervisnings- og forskningsfasiliteter er en forutsetning for at Norge skal forbli en ledende havnasjon. Nå får kunnskapsmiljøet på NTNU og SINTEF laboratorier som svarer på fremtidens behov. 

Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Bidrar til den grønne omstillingen av Norge

Derfor er Ocean Space Centre viktig

Derfor er Ocean Space Centre viktig

instituttleder Sverre SteenOcean Space Centre (OSC) er en av de største enkeltsatsingene på forskningsinfrastruktur i Norge. Dette er en milepæl for Norge, Trondheim og NTNU. For å håndtere forskningsutfordringene knyttet til det grønne skiftet på havet, trenger vi oppdatert forskningsinfrastruktur. Det omfatter både simuleringsverktøy, superdatamaskiner og fysiske laboratorier, samt infrastruktur for å gjøre eksperimentell forskning i og på havet.

Finansiering på plass

Finansiering på plass

17. desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen som sikrer byggestart for Ocean Space Centre. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 8,1 milliarder kroner. 

Finansieringen viser at prosjektet har bred politisk støtte og at Ocean Space Center er viktig for å utvikle Norge som havnasjon. 

ESA gir klarsignal til Ocean Space Centre

ESA gir klarsignal til Ocean Space Centre

Fasadebilde av Ocean Space Centre

15. desember 2021 godkjente ESA, EFTAS overvåkningsorgan, full statlig finansiering av Ocean Space Centre. Vedtaket er en viktig bekreftelse på at det rettslige grunnlaget for en tildeling fra staten er på plass.