Sprengningsaktiviteten fortsetter

Sprengningsaktiviteten fortsetter

Sprengningsarbeidet på området for Bassengbygget og Professor Mørchs hus har startet opp igjen. Trym gjennomfører sin sprengning på området for Bassengbygget med hovedsalver kl. 15:00 mandag og onsdag. Ruta har en pause i sprengning frem til neste år. 

Det har vært utplassert vaktposter i en utvidet sone rundt byggetomta for å ivareta omgivelsene ved sprengning. Hos nabovirksomhetene, som NRK, Tyholttårnet og Trondheim Areal, har det vært utplassert vaktposter ved hovedinngangene. Det er radiokommunikasjon mellom vaktpostene og bergsprenger. Vaktpostene må melde at området er sikret før bergsprenger igangsetter sprengingen.