Excited PhD kandidater og delprosjekter

Excited PhD kandidater og delprosjekter


Tidligere PhD kandidater

PhD prosjekter i Excited

PhD prosjekter i Excited


Intervjuer med Excited PhD kandidater

STUDENTER_SOSIALE_MEDIE

Sharing and Diversity boks

Sharing and Diversity

Foto: Excited

Utvikling av gode og effektive cross-campus læringsrom samt rom for deling av erfaringer og læringsressurser for faglærere. 

Informed Decisions boks

Informed Decisions

Foto: Excited

Delprosjetet jobber for å øke kunnskapen om IT og IT-profesjoner for elever i grunnskolen. 

Career readiness boks

Career readiness 

Foto: Excited

Sikter mot å styrke og utvide sammenhengen mellom utdanning og yrkesliv gjennom å tilby studentene "praksisnær industrirettet læring".

Learning through Construction boks

Learning through Construction

Foto: Excited

Jobber for å opprettholde og videreutvikle studenters interesse og engasjement ved bruk av kreative oppgaver med å utvikle produkter.

Projects of becoming boks

Projects of becoming

Foto: Excited


Delprosjektet støtter nye studenter i de to viktigste jobbene de har når de ankommer universtitetet: På kort sikt; Å gå fra elev til student. På lang sikt; Bli en profesjonsutøver innen IT. 

Å jobbe som PhD-kandidat ved SFU Excited

Å jobbe som PhD-kandidat ved SFU Excited

Vi mener at å jobbe i et forskningssenter som SFU Excited gir mange fordeler. Ikke bare er det rikelig med muligheter for vekst, læring og deling med kolleger som er eksperter innen ditt felt, men det gir også en flott mulighet til å nettverke og øke dine muligheter senere i karrieren.

Vi fikk kontakt med 5 doktorgradskandidater fra Excited og spurte dem om deres perspektiver på hva det betyr å være en doktorgradsstudent i senteret.

Verdien av å jobbe i et senter

Vi vet at studenter med et sterkt sosialt nettverk har en tendens til å trives bedre i sitt akademiske arbeid enn studenter som mangler dette.

"Samfunn," utbryter en av doktorgradskandidatene når hun blir spurt om de ekstra verdiene ved å være en del av Excited. "Arbeid som forsker kan være ensomt hvis du ikke er en del av et senter som dette. Jeg synes det er flott at vi har et sted å diskutere, utveksle ideer og støtte hverandre," legger hun til.

Doktorgradsstudenten det refereres til her er Justyna Szynkiewicz, en av syv doktorgradskandidater ved SFU Excited. Sammen med henne er fire av hennes medstudenter, Vojislav Vujošević, Madeleine Lorås, Abdullah Bahmani, Gunhild Marie Lundberg og Hege Annette Olstad.

Senteret er delt inn i fem prosjekter, akkurat som doktorgradskandidatene. Justyna jobber i prosjekt 3, "Læring gjennom konstruksjon". Hun forsker på prosjektbasert læring og hvordan studenter påvirkes av det.

Gjennom hele diskusjonen er det en genuin positiv holdning til å jobbe i senteret. Studentene fremhever spesielt fordelene med det sosiale samholdet. "Vi er ikke bare doktorgradsstudenter. Vi er som kolleger, som jobber i en organisasjon og støtter hverandre. Vi har månedlige seminarer der vi deler, lærer, stiller spørsmål og planlegger aktiviteter. Det er mye verdi i det," sier Abdullah Bahmani, som jobber i prosjekt fire, "Deling og mangfold."

"Jeg reiser og deltar på mange konferanser i jobben. Å gå på konferanser alene kan føles skremmende og litt skummelt. Jeg fant ut at å være en del av et senter hjalp meg, både med selvtillit gjennom støtte og selskap, men også med å få en sterkere følelse av å representere noe. Jeg vet at selv om jeg gjør det dårlig i en samtale eller presentasjon et sted, vil teamet mitt være der for å klappe eller le av vitsene mine. Det er den typen støtte som jeg tror ikke alle doktorgradsstudenter får," påpeker Madeleine Lorås med et smil og en nikk til medstudentene ved bordet. Madeleine jobber i prosjekt 2, "Becoming-prosjekter," der hun måler førsteårs studenter innen informatikk sin læringskurve.

Alle doktorgradskandidatene er enige om at det å være en del av det samme senteret, jobbe med lignende saker mot et felles mål, har mange fordeler, spesielt sammenlignet med tidligere erfaringer med å jobbe i ensomhet. Gjennom samtalen med doktorgradsstudentene blir det stadig mer tydelig at deres refleksjoner og erfaringer samsvarer med senterets overordnede visjon. Gjennom nært samarbeid med prosjektledere og et felles mål om å forbedre utdanningen, ser det ut til at de har samlet en mengde positive opplevelser og nyttige lærdom.

Forskningsenterets sikkerhetsnett

Når de blir bedt om spesifikke fordeler ved å jobbe i et senter, er kandidatene enige om at økonomisk trygghet og en solid støtte fra tilgjengelige prosjektledere og professorer er nøkkelen til at de kan fokusere på arbeidet sitt.

"Etter å ha snakket med noen av mine kolleger som ikke er en del av et senter som Excited, ser jeg at jeg er veldig privilegert når det gjelder økonomisk trygghet og muligheter som senteret gir," forklarer Justyna.

Abdullah er enig. "Vi trenger ikke å bekymre oss for de samme tingene som andre doktorgradsstudenter. Som et eksempel kan vi alltid spørre prosjektlederen vår om spørsmål og få tilbakemelding, noe som er en veldig komfortabel situasjon."

De snakker alle varmt om den administrative koordinatoren i Excited, Ida Sortland, som hjelper på en rekke måter, som å foreslå professorer å snakke med, gi tilbakemelding og nyttige tips for prosjektene deres.

"Senterkoordinatoren er veldig åpen for diskusjon og hjelp. Vi bruker ikke så mye tid på praktiske spørsmål, noe som gjør at vi kan fokusere på det viktige," sier Vojislav Vujosevic, som jobber i prosjekt en, "Informed Decision." "Vi har alltid noen å spørre, det er det et senter handler om - det er den største fordelen for meg," legger Hege Annette Olstad fra prosjekt fem, "Karriereklarhet," til.

Det universelle språket til Teamwork

Gunhild Marie Lundberg begynte på egen hånd, en måned før senteret ble etablert.

"Jeg jobbet som doktorgradsstudent utenfor SFU Excited i omtrent et halvt år." Hun er for øyeblikket en del av prosjekt 5, der hun forsker på overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet for IT-studenter.

"Å være den eneste doktorgradsstudenten i min avdeling var ganske ensomt, jeg følte at ingen virkelig forsto hva jeg jobbet med. Å bli inkludert i Excited endret alt det."

Gunhild skriver for øyeblikket en artikkel sammen med Justyna. De deler begge sine erfaringer med å jobbe med det samme temaet, selv om de kommer fra vidt forskjellige bakgrunner.

"Selv om vi jobber med det samme konseptet, er det veldig morsomt å se hvor annerledes vi tenker. Det skaper mange interessante diskusjoner," deler Gunhild.

"Å komme inn med en annen tankegang og ha et annet vokabular enn hverandre gjør at vi må tenke oss om to ganger før vi bruker ord. Ett ord for meg kan bety noe helt annet for Gunhild. Det er en flott mulighet for oss å lære hvordan vi kan kommunisere og samarbeide effektivt."

Laget ler mens de tenker på eksempler der varierte bakgrunner og ulike perspektiver har vært kilder til diskusjon, nye veier, moro og flotte muligheter.

"Noen ganger kan enkle spørsmål utløse noe stort i tankene dine som grunnleggende endrer veikartet for prosjektet ditt. Hvis vi var for like i tankegangen, ville slike spørsmål kanskje ikke kommet opp i det hele tatt," konkluderer Abdullah.


Samarbeidspartnere

Partnere