Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Prosjektleder ved NTNU: Professor Helge Brattebø
                                         Industriell økologi, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
                                         Sem Sælandsveg 7, 7491 Trondheim.
                                         Telefon 95022976; E-post helge.brattebo@ntnu.no
 
Prosjektansvarlig ved SINTEF: Seniorforsker Igor Sartori
                                                  Avdeling energi og arkitektur, SINTEF Byggforsk
                                                  Forskningsveien 3B, Pb 124 Blindern, 0314 Oslo
                                                  Telefon 98486212; E-post igor.sartori@sintef.no 
 

Nasjonal referansegruppe for prosjektet:

EPISCOPE ved NTNU

Det europeiske EPISCOPE-prosjektet løper fra april 2013 til april 2016, og ledes av Institut Wohnen und Umwelt (IWU) i Tyskland, under IEE-programmet. Norsk kontaktpunkt og partner i prosjektet er NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk, med SINTEF Byggforsk som underleverandør.