Den norske boligmassens typologier

EPISCOPE

Den norske boligmassens typologier

September 2015 kom rapporten om typologier for norske boligbygg.

Rapporten gir en kort introduksjon til typologiene som er utviklet for boligbygg i Norge, dernest presenteres formatet og den type informasjon som inngår i de norske 2-siders typologibrosjyrene, og avslutningsvis rapporteres datasett med forutsetninger og resultater for til sammen 21 valgte eksempelbygg som illustrerer den norske boligmassen.

> Last ned den fullstendige rapporten om den norske boligmassens typologier (pdf) (revidert 08.04.2016)

EPISCOPE ved NTNU

Det europeiske EPISCOPE-prosjektet løper fra april 2013 til april 2016, og ledes av Institut Wohnen und Umwelt (IWU) i Tyskland, under IEE-programmet. Norsk kontaktpunkt og partner i prosjektet er NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk, med SINTEF Byggforsk som underleverandør.