Forskning i EPISCOPE-prosjektet

Forskning i EPISCOPE-prosjektet

Liste over forskningsrapporter, doktorgradsoppgaver, master- og prosjektoppgaver utført i prosjektperioden. Til nedlastning (pdf).

Forskningsrapporter Forfattere Dato

Rapport:  ‘Fremtidig utvikling i energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse'

Oppsummerer resultater fra energibalanseberegninger for eksempelbygg, skisserer metodikk for dynamisk analyse av boligmassens rehabiliteringsomfang, og gjengir noen hovedresultater fra scenarioanalyser utført i masteroppgaver ved NTNU.

Helge Brattebø, Reyn O'Born, Nina Holck Sandberg, Ragni Kristin Storvolleng, Marta
Baltruszewics, Marie Folstad og Anja Myreng Skaran, alle ved Institutt for energi og
prosessteknikk, NTNU
- Igor Sartori, SINTEF Byggforsk

04.2016

Rapport:  ‘Typologier for norske boligbygg – Eksempler på tiltak for energieffektivisering' Helge Brattebø og Reyn O'Born, Program for industriell økologi, Institutt for energi og
prosessteknikk, NTNU
Igor Sartori, Michael Klinski og Bjørnar Nørstebø, SINTEF Byggforsk
04.2016
Kort beskrivelse av Pilot Actions for Norway oversendt IWU   09.2014
Første versjon av dokumentet ‘Energy Performance Indicators for Building Stocks' EPISCOPE Project Team 03.2014
Forskningsarbeider Forfattere Dato
Doktorgradsoppgaver  

Using a dynamic segmented model to examine future renovation activities in the Norwegian dwelling stock. Energy and Buildings, Vol 82, pp 287-295.

Artikkelen kan lastes ned fra tidsskriftets nettsted.

Forskningsartikkel av Sandberg N.H., Sartori, I., Brattebø, H.

09.2014

Vestrums arbeid har tittelen ‘Dynamic modelling of life-cycle energy use and LCA impacts in residential building stocks'.

Magnus Inderberg Vestrum er tatt til PhD-studiet på NTNU, med sitt arbeid i tilknytning til EPISCOPE-prosjektet

Magnus Inderberg Vestrum

08.2014

Masteroppgaver  

'Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks - The role of solutions for multi-family houses and apartment blocks'

Tar for seg leiligheter bygd før 1980

Stud.Techn. Marie Folstad

06.2014

Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks – The role of solutions for multi-family houses and apartment blocks'

Tar for seg leiligheter bygd etter 1980

Stud.Techn. Anja Myreng Skaran

06.2014

Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks – The role of solutions for single-family houses'

Tar for seg eneboliger bygd før 1980

Stud.Techn. Ragni Kristin Storvolleng

06.2014

Dynamics of energy and carbon emissions in residential building stocks – The role of solutions for single-family houses built between 1980-1990'

Tar for seg eneboliger bygd på 1980-tallet.

Stud.Techn. Marta Baltruszewicz.

07.2014

Prosjektoppgaver  

Typologies and energy demand modelling of the Norwegian building stock – Part 1, Apartment blocks built before 1980'

Stud.Techn. Marie Folstad

12.2013

Typologies and energy demand modelling of the Norwegian building stock – Part 2, Apartment blocks built after 1980'

Stud.Techn. Anja Myreng Skaran

12.2013

Typologies and energy demand modelling of the Norwegian building stock – Part 3, Single family dwellings built before 1980'

Stud.Techn. Ragni Kristin Trolie Storvolleng

12.2013

Typologies and energy demand modelling of the Norwegian building stock – Part 4, Single family houses built after 1980'

Stud.Techn. Marta Baltruszewicz

12.2013

'Relationships Between Measured and Calculated Energy Demand in the Norwegian Dwelling Stock Stud.techn. Alexander Borg 12.2015
Konferansepresentasjoner    
'Using a dynamic segmented model to examine future renovation activities in the Norwegian dwelling stock. Presentasjon på ISIE2015 Annual Meeting, University of Surrey' N. Sandberg, I. Sartori og H. Brattebø 06.2015
'Modeling energy and GHG flows from ageing dwelling stocks towards 2050. Presentasjon på ISIE2015 Annual Meeting, University of Surrey' H. Brattebø, N. Sandberg, M. I. Vestrum og I. Sartori 06.2015
'Energibruk i den norske boligmassen – Modellering og endringer fra 1960 til 2050. Presentasjon på Enovakonferansen 2016' H. Brattebø, N. Sandberg, M. I. Vestrum og I. Sartori 01.2016

 

 

EPISCOPE ved NTNU

Det europeiske EPISCOPE-prosjektet løper fra april 2013 til april 2016, og ledes av Institut Wohnen und Umwelt (IWU) i Tyskland, under IEE-programmet. Norsk kontaktpunkt og partner i prosjektet er NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk, med SINTEF Byggforsk som underleverandør.