Fremtidig energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse

EPISCOPE

Fremtidig energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse

Denne rapporten presenterer metodikk og resultater i forbindelse med estimeringen av den fremtidige utviklingen i energiforbruk og CO2-utslipp fra den norske boligmassen.

Denne rapporten (revidert 04.02.2016) gir en oversikt over sammensetningen av den norske boligmassen, med basis i siste tilgjengelige statistikk fra Statistisk sentralbyrå og klassifisert i henhold til bygningstypologiene som er utviklet for norske boligbygg i EPISCOPE-prosjektet. Dernest gis en oversikt over energibruken for eksempelbygg innen denne typologien, med effektene av tre varianter energirehabilitering av eksisterende bygninger og tre varianter energistandard for fremtidige bygninger. Rapporten forklarer så metodikk og resultater fra scenarioanalyse av fremtidig energibruk og CO2-utslipp utført gjennom et antall masteroppgaver ved NTNU (utført i 2014), samt resultater fra avsluttende scenarioanalyser i EPISCOPE-prosjektet utført høsten 2015.

> Last ned rapporten om den norske boligmassens energibruk (revidert 08.04.2016)

EPISCOPE ved NTNU

Det europeiske EPISCOPE-prosjektet løper fra april 2013 til april 2016, og ledes av Institut Wohnen und Umwelt (IWU) i Tyskland, under IEE-programmet. Norsk kontaktpunkt og partner i prosjektet er NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk, med SINTEF Byggforsk som underleverandør.