Kategorier
Databaser Formidling Forskning Litteraturvitenskap Språkvitenskap

Digital tilgang til store samlinger ved Nasjonalbiblioteket

Skrevet av Harald Bøhn, Seksjonssjef, Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap

Nå er store mengder nytt materiale i Nasjonalbibliotekets samlinger gjort tilgjengelig for forskning og dokumentasjon.

Bokhylla.no er en nettside med digitalisert bøker fra før år 2000 som er gjort tilgjengelig for allmennheten i Norge. For studenter og forskere i UH-sektoren er det nå også åpnet for tilgang til nær dagsferske aviser fra hele landet, og over 150.000 bøker, både faglitteratur og skjønnlitteratur fra tida etter år 2000.

Tiltaket er hjemlet i nye forskrifter til Åndsverkloven fra 1/7-18 som åpner for digital tilgang til pliktavlevert materiale.

Til forskning og dokumentasjon

Formålet med utvidet tilgang til materiale etter år 2000 er støtte til forskning og dokumentasjon. Jf. Pliktavleveringsloven § 1 skal pliktavlevert materialet bevares for ettertiden, men også tjene som kildemateriale for forskning og dokumentasjon.

Studenter skal også kunne bruke kilder fra Nasjonalbibliotekets samlinger når de skriver oppgaver eller forbereder seg til eksamen. Bruk i undervisningssammenheng faller utenfor pliktavleveringslovens formål.

Journalister, slektsforskere og andre som jobber med utredningsarbeid kan få tilgang i lokalene til folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek.

Hvordan få tilgang?

Du får tilgang via din Feide-pålogging. Godkjente roller er student og employee/faculty.

Som bruker må du bekrefte at dokumentet skal benyttes til forskning eller dokumentasjon. Idet du gjør denne bekreftelsen, låner du objektet i inntil åtte timer. Ved inaktivitet avsluttes tilgangen etter to timer. Hvis du avslutter bruk selv kan ikke samme objekt åpnes igjen før det har gått 2 timer.

Tilgang gis ved strømming og til inntil fire samtidige brukere for hvert objekt. Det er ikke tillatt å laste ned eller videreformidle materialet.
Forøvrig gjelder samme regler som ved annet opphavsrettsbeskyttet materiale.

Les mer om tilgang hos Nasjonalbiblioteket.

Ta kontakt på support@ub.ntnu.no om du har spørsmål.

Kategorier
Databaser Forskning UBrss

Times Digital Archive (1785-2012) nå tilgjengelig!

Biblioteket har kjøpt tilgang til Times Digital Archive.  Dette avisarkivet tilbyr en svært omfattende dekning av en av verdens viktigste aviser gjennom tidene, fra avisens oppstart i 1785 helt opp til vår egen tid. Per i dag strekker dekningen seg til 2012, men hvert år legges det til et nytt år. Se følgende side for mer informasjon om ressursen.

Tilgangen til Times Digital Archive muliggjør mange spennende forskningsprosjekter, både for ansatte og studenter. Man behøver ikke å være avisforsker for å ha nytte av arkivet. Gjennom å søke på spesifikke emner eller å undersøke en avgrenset tidsperiode kan man for eksempel studere umiddelbare reaksjoner på viktige historiske hendelser som den franske revolusjon eller den andre verdenskrig, eller man kan undersøke hvordan en kjent kulturpersonlighet ble omtalt av pressen i sin egen levetid.  Man kan spore endringen i bruk av bestemte ord eller uttrykk, eller følge utviklingen av viktige samfunnsdebatter gjennom historien.

Ressursen er tilgjengelig via oversikten over databaser i Oria:

 

Kategorier
Databaser Diverse E-bøker EndNote Fagskriving Formidling Forskning Kurs Litteraturvitenskap Masteroppgaver NTNU-publikasjoner Oppgaveskriving UBrss

Veien mot master: Mine erfaringer med forskning og skriving av masteroppgaven

 

Denne uken er vi så heldige å ha Maria Nygaard Larsen som gjesteblogger hos oss. Maria leverte sin masteroppgave i engelsk litteratur i vår, med tittelen Discourses of Nineteenth-Century Femininity in Colonial India: Victorian Women Travel Writers and their Reception.  Oppgaven ble premiert med karakteren A.  Vi gratulerer!

Gjesteinnlegg skrevet av Maria Nygaard Larsen.

 

Våren 2017 leverte jeg min master i engelsk litteratur. Det jeg bestemte meg for å skrive om var reiseskildringer (travel writing) forfattet av kvinner på 1800-tallet som reiste fra England til India og skrev om sine liv og opplevelser der. Jeg undersøkte også hvordan disse kvinnelige reiseskildringene ble mottatt i sin samtid ved å se på omtaler av bøkene. Dermed ble digitaliserte tidsskrifter og periodika fra begynnelsen av 1800-tallet en viktig kilde til informasjon, og dannet en sentral del av materialet for mine undersøkelser.

Jeg hadde ikke noen klar visjon om valg av team til å begynne med i masterskriveprosessen. Jeg synes litteraturteori er spennende, og begynte egentlig med å bestemme teorien før jeg fant tekstene jeg ville arbeide med. I et emne jeg hadde andre året på NTNU diskuterte vi en del post-koloniale teoretikere, deriblant Edvard Said og Homi K. Bhabha, noe som var veldig interessant. Samtidig synes jeg det har vært spennende å arbeide med feministisk litteraturteori. Kvinners rolle som forfattere og som bidragsytere i Britenes koloniale ekspansjon på tidlig 1800-tall ble derfor et temaområde som tillot meg å kombinere et feministisk og post-kolonialt fokus. Samtidig ble jeg inspirert av professor Yuri Cowan som arbeider mye med bokhistorie, forfatterskap og resepsjon, samt er del av Enlightenment News-prosjektet ved NTNU. Professor Cowan, som etter hvert ble min masterveileder, hadde tidligere undervist i faget «Litteratur og Nasjon», der semesteroppgaven la opp til at vi skulle arbeide med databasen British Periodicals. Hele konseptet med enkle, navigerbare databaser, der autentiske, historiske tekster ligger lett tilgjengelig synes jeg er en enorm ressurs for forskning og arbeid innenfor blant annet litteratur og historie.

På bibliotekets fagsider for språk og litteratur ligger det samlet en rekke søkemotorer og databaser, blant annet ECCO (Eighteeenth Century Collections Online), 17th and 18th Century Burney Collection, og British Periodicals. Sistnevnte ble den mest sentrale kilden til materiale i arbeidet mitt i masteroppgaven. Jeg opplevde British Periodicals som lett å navigere og veldig brukervennlig. Det mest spennende ved litteratur for meg er at det kan diskuteres i sammenheng med de samfunnsutviklingene og diskursene som florerer i et verks samtid. Litteraturen kan med andre ord settes i sammenheng og diskuteres i lys av de holdningene som former samfunnsdiskursene om gitte tema på et gitt tidspunkt i historien. Databaser som British Periodicals gjorde det mulig for meg å gå i dialog med autentiske tekster og tidsskrifter fra den perioden jeg valgte å skrive om, og bidro dermed til å gi min oppgave et ekstra særpreg. Det var utrolig nyttig og spennende å bruke resepsjonsartiklene jeg fant i British Periodicals som et «vindu» inn i mine forfatteres samtidig, og de anmeldelsene jeg fant av deres bøker ble som en representasjon av de forventningene disse kvinnene opererte innenfor både som kvinnelige forfattere i 1800- tallets England, men også som kvinnelige bidragsytere i den Britiske koloniale ekspansjonen.

I British Periodicals kan man søke etter tematikken man er interessert i. Man får da tilgang til historiske kilder i PDF-format som enkelt kan lastes ned til egen datamaskin.  Til høyre ser vi også at databasen tipser om e-bøker som er tilgjengelige ved NTNU Universitetsbiblioteket og som omhandler temaet du er interessert i.

Videre skal det nevnes at det var veldig god hjelp og støtte i universitetsbibliotekarene som har fagspesifikk oversikt over de databasene som er aktuelle for de enkelte fagområdene. Samtidig har biblioteket en rekke tilbud som går på blant annet kildeføring. Personlig synes jeg kildeføring kan være litt problematisk, og fant derfor trygghet i at biblioteket tilbyr hjelp på dette området. Ikke bare arrangeres det kurs, men man kan også bestille seg time med bibliotekarene for å få spesifikk hjelp med de kildene man opplever som utfordrende. Dette benyttet jeg meg av i innspurten, og det var veldig betryggende å kunne få noen til å se over om jeg hadde ført enkelte kilder riktig som jeg var veldig usikker på selv. Det lettet litt på byrden i en allerede hektisk periode.

 

PS! Marias masteroppgave vil etterhvert bli tilgjengelig i NTNUs åpne arkiv, NTNU Open.

Kategorier
Databaser Formidling Forskning

Les spennende nyhetssaker med historisk sus fra 1700-tallets Trondheim!

I år feirer Adresseavisen 250-årsjubileum. 3. juli 1767 utkom aller første nummer av avisen, som den gang het intet mindre enn Kongelig allene privilegerede Trondhiem Adresse-Contoirs Efterretninger. Dette var den tredje avisen som ble etablert i Norge, men den eneste som fortsatt er i drift. Trondheims egen lokalavis er med andre ord den eldste nålevende avisen i Norge!

For å markere Adresseavisens jubileumsår presenterer Siv Gøril Brandtzæg og jeg hver mandag en ukentlig nyhet fra nøyaktig 250 år siden, som del av forskningsprosjektet Enlightenment News her ved NTNU. Artiklene publiseres i Adressa Pluss +, og er med andre ord bak betalingsmur, men i likhet med mange andre pluss-saker er disse tilgjengelige gjennom det digitale mediearkivet ATEKST/Retriever. Visste du at Universitetsbiblioteket gir tilgang til denne ressursen for alle NTNUs studenter og ansatte?

ATEKST finner du i Universitetsbibliotekets oversikt over databaser:

 

Ønsker du å lese nyhetssakene fra 1767, eller nyere artikler bak betalingsmur, kan du søke etter disse i ATEKST. Nyhetssakene finner du ved å søke etter «Enlightenment News».  Er du på utkikk etter andre artikler du har sett bak betalingsmur er et tips å avgrense søket til den bestemte avisen, samt avgrense med tanke på når artikkelen ble publisert. Tips til søkeord kan være en frase fra tittelen eller ingressen til den artikkelen du leter etter.  Her har vi for eksempel søkt etter en frase fra tittelen til vår første Adresseavis-artikkel:

 

Gjennom ATEKST får du altså tilgang til helt ferske avisartikler som ligger bak betalingsmur. Dersom du imidlertid blir inspirert til å utforske historiske aviskilder har du mulighet til dette, enten gjennom Nasjonalbibliotekets nettsider eller gjennom Universitetsbibliotekets brede utvalg av avismateriale. Vi tilbyr både historisk og kontemporært materiale i ulike formater, fra papir til mikrofilm og digitale faksimiler, og vi har både lokalt, nasjonalt og internasjonalt materiale.

Kategorier
Databaser Forskning UBrss

American Doctoral Dissertations

Visste du at det er mulig å søke etter doktoravhandlinger fra amerikanske universiteter i databasen American Doctoral Dissertations?

Logobilde

Informasjon om basen fra utgiveren, EBSCO:

American Doctoral Dissertations™ has been expanded to offer greater coverage of 20th Century research as well as access to full text.
The enhanced database includes more than 153,000 theses and dissertations in total, including 70,000 new citations for theses and dissertations from 1902 to the present.
The new citations include a link to access the full text, when available, via the Institutional Repository where the thesis or dissertation is housed such as OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University.

Kategorier
Databaser Kulturkunnskap UBrss

Ny database: Migration to New Worlds

Universitetsbiblioteket tilbyr nå full tilgang til databasen Migration to New Worlds.

"Admiraal de Ruijter" foto

«Admiraal de Ruijter», © National Museums Liverpool: Maritime Archives & Library

Fra utgiverens egen beskrivelse:

From government-led population drives during the early nineteenth century through to mass steamship travel, Migration to New Worlds showcases unique primary source material recounting the many and varied personal experiences of 350 years of migration. Explore Colonial Office files on emigration, diaries and travel journals, ship logs and plans, printed literature, objects, watercolours, and oral histories supplemented by carefully selected secondary research aids.

Les mer om ressursen her.

Kategorier
Databaser Litteraturvitenskap UBrss

Ny database: Eighteenth Century Drama

Universitetsbiblioteket har skaffet full tilgang til Eighteenth Century Drama.

Ressursen gir tilgang til digitaliserte primærkilder fra britisk teater mellom 1737 og 1824, til databasen The London Stage, 1660-1800, og til et biografisk oppslagsverk over personer tilknyttet Londons teaterliv i den samme perioden.

Les mer om ressursen her.

Strand Theatre illustrasjon

The University Library now offers full access to Eighteenth Century Drama.

This resource gives access to digitized primary sources from British theatre between 1737 and 1824, to the database The London Stage, 1660-1800, and to a biographical dictionary of people working in London theatres in the same period.

Read more about the resource here.

teaterplakat

Kategorier
Databaser Forskning Kulturkunnskap Litteraturvitenskap UBrss

Prøvetilgang: Migration to New Worlds

Universitetsbiblioteket tilbyr nå en fire-ukers prøvetilgang til databasen Migration to New Worlds.

"Admiraal de Ruijter" foto
«Admiraal de Ruijter», © National Museums Liverpool: Maritime Archives & Library

Fra utgiverens egen beskrivelse:

From government-led population drives during the early nineteenth century through to mass steamship travel, Migration to New Worlds showcases unique primary source material recounting the many and varied personal experiences of 350 years of migration. Explore Colonial Office files on emigration, diaries and travel journals, ship logs and plans, printed literature, objects, watercolours, and oral histories supplemented by carefully selected secondary research aids.

Les mer om ressursen her.

Kategorier
Databaser Forskning Litteraturvitenskap UBrss

Fire-ukers prøvetilgang på Eighteenth Century Drama

Universitetsbiblioteket gir nå en fire-ukers prøvetilgang til Eighteenth Century Drama.

Ressursen gir tilgang til digitaliserte primærkilder fra britisk teater mellom 1737 og 1824, til databasen The London Stage, 1660-1800, og til et biografisk oppslagsverk over personer tilknyttet Londons teaterliv i den samme perioden.

Les mer om ressursen her.

Strand Theatre illustrasjon

The University Library now offers a trial access to Eighteenth Century Drama.

This resource gives access to digitized primary sources from British theatre between 1737 and 1824, to the database The London Stage, 1660-1800, and to a biographical dictionary of people working in London theatres in the same period.

Read more about the resource here.

teaterplakat

Kategorier
Databaser Litteraturvitenskap UBrss

Literature Online – en rik tekstressurs for litteraturvitenskapelige fag

Universitetsbiblioteket abonnerer på databasen Literature Online. Det er en rik base som både inneholder antologier av skjønnlitteratur (tekst, lyd og bilde), litterære oppslags- og referanseverk, og referanser til forskningslitteratur.

Dette er en engelskspråklig ressurs som har hovedstyrken på anglo-amerikansk litteratur, men inneholder også materiale fra andre språkområder.

Literature Online

Under fanen «Authors» kan du søke etter bestemte forfattere, etter kriterier som navn, kjønn, språk, leveår, litterær retning og periode. Fra et bestemt treff, for eksempel Colette, kan du trykke deg videre til tidsskriftsartikler som omhandler den aktuelle forfatteren.

Under «Texts» finner du ikke bare fulltekst av litterære verk (poesi, drama og prosa), men også lyd og video. «Poets on Screen» inneholder videoklipp av diktere som leser opp egen lyrikk. Og under «Shakespeare Audio Plays» finner du fullstendige hørespill av alle Shakespeares stykker.

Kanskje aller mest nyttig er kanskje de litterære oppslags- og referanseverkene som basen gir tilgang til, spesielt «New Essays on the American Novel», «Cambridge Companions to Literature» og «Penguin Classics Introductions».

Jeg anbefaler alle litteraturstudenter og forelesere å ta en titt på Literature Online. Det kan vise seg å være et nyttig verktøy for studier og undervisning.