Skrive og sitere

NTNU Oppgaveskriving er utarbeidet av NTNU Universitetsbiblioteket og gir mange nyttige tips om oppgaveskriving og referansehåndtering.  Skrivesnakk er et fint tilbud for deg som ønsker hjelp med oppgaveskrivingen.

Her kan du lese mer om hvordan du finner kilder til oppgaven din. Biblioteket arrangerer litteratursøkekurs ved behov.  Ta kontakt med din faglærer eller veileder for å melde interesse for et slikt kurs, så vil de kunne kontakte oss dersom det er flere studenter som er interessert i å delta.

Universitetsbiblioteket arrangerer kurs i Endnote. Endnote er et referansehåndteringsprogram som hjelper deg med å holde orden på kildene dine og med å lage referanser og litteraturlister i teksten.  Trykk her for å melde deg på kurs.