Kategorier
Litteraturvitenskap UBrss

Nykommar: gjendikting av tidlegare NTNU-student

Den tidlegare NTNU-studenten Martin Ingebrigtsen har nyleg gjendikta ei samling av den amerikanske lyrikaren Nathaniel Farrel: Nykommar (Samlaget, 2018). Boka er ein del av Samlaget si gjendiktingsserie av ny poesi.

Omtale frå forlaget:

«Nykommar er den namnlause soldatens vitnesbyrd frå eit omskifteleg, framandt landskap. Boka viser oss korleis ein ung manns opplevingar i krig lèt seg overstyre av tankar og minne om heimplassen, familien og kjærasten. I eit fragmentarisk langdikt som er delvis historisk fiksjon og delvis eit naturdikt, trekkjer Farrell inn impulsar frå klassisk Americana og Southern Gothic. Det er USAs historie om seg sjølv som dannar bakteppet for denne følsame utforskinga av kva det vil seie å vere ein ung mann, langt heimanfrå, med ei usikker framtid».

Bilde av Martin Ingebrigtsen

 

Martin Ingebrigtsen har ei mastergrad i allmenn litteraturvitskap frå dåverande Institutt for nordistikk og litteraturvitskap (no Institutt for språk og litteratur) i 2012. Han er no forfattar, omsettar og formidlingskonsulent hos Forfattersentrum Midt-Noreg.

Bokomslag

 

Kategorier
Litteraturvitenskap UBrss

Nye fagbøker, litteraturvitenskap

Noen nye fagbøker innen litteraturvitenskapelige fag i Universitetsbibliotekets samlinger:

Fra forlagets omtale:

Øyvind Rimbereid er en av de aller fremste lyrikerne i norsk samtidslitteratur. I denne boken gir Per Thomas Andersen den første større tolkning av Rimbereids lyrikk, med vekt på langdiktene fra Solaris korrigert, Herbarium, Jimmen, Orgelsjøenog Lovene.

Andersen er særlig opptatt av diktenes enestående poetiske originalitet og deres orientering mot hendelser som forandrer historien og samfunnet.

Cover-bilde

Fra forlagets omtale:

Dei litterære sjangrane er ei grunnbok for bachelorstudentar i nordisk og litteraturvitskap og for dei som tek norsk som ein del av lærarutdanninga.

Dei fem kapitla i boka tek føre seg dei tradisjonelle sjangrane epikk, drama og lyrikk, i tillegg til eit innleiingskapittel som drøftar sjangeromgepet, og eit kapittel om sakprosa. Kvart kapittel gir ei grunnleggjande innføring i sjangerens historie, kjenneteikn og analytiske omgrep. Dei litterære omgrepa og det litterære fagspråket blir grundig handsama og er illustrerte med tekstdøme. Her er også modelltekstar som viser korleis ein kan analysere tekstar i dei ulike sjangrane.

Denne boka tilbyr ei grundig innføring i epikk, lyrikk, drama og sakprosa i éi bok.

cover Norsk barnelitteraturhistorie

Kategorier
E-bøker Formidling Forskning Litteraturvitenskap UBrss

Ny ressurs for bokhistorie

Professor Johanna Drucker og studenter ved University of California, Los Angeles (UCLA) har lansert betaversjonen av en ny nettbasert ressurs for bokhistorie: https://hob.gseis.ucla.edu/index.html

Ressursen består av en innføringsbok i bokhistorie, en samling av nett-utstillinger, og vil etterhvert bli utvidet med et bildegalleri og en bibliografi over kildelitteratur og andre nett-ressurser.

Kategorier
Litteraturvitenskap UBrss

Norsk barnelitteraturhistorie – ny utgave

Standardverket for norsk barne og ungdomslitteratur har kommet i ny, utvidet utgave:

Norsk barnelitteraturhistorie, av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold. Oslo: Det Norske Samlaget, 2018.

cover Norsk barnelitteraturhistorie

 

Verket er utvidet med litteraturen fra 2005 til 2015.

En komplett bibliografi over de omtalte forfatterskapene, utarbeidet av Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekap ved Nasjonalbiblioteket, er tilgjengelig på Samlagets nettside.

Boken er tilgjengelig fra Universitetsbibliotekets samlinger.

Kategorier
E-tidsskrifter Litteraturvitenskap Open Access UBrss

Litteraturvitenskapelige Open Access-tidsskrifter på Open Library of Humanities

NTNU Universitetsbiblioteket er med på å støtte Open Access-plattformen Open Library of Humanities, som for tiden huser 20 tidsskrifter innen humaniora. Alle disse har dobbel blind fagfellevurdering.

 

Logo Open Library of Humanities

Flere av disse tidsskriftene er relevante for litteraturvitere, og det kan være interessant for ISLs forskere å vurdere disse for egne publikasjoner. Slik NTNUs publiseringspolitikk 2014–2020 slår fast skal «vitenskapelige publikasjoner fra NTNUs forskere [som hovedregel] publiseres […] åpent (Open Access)». Å publisere i rene Open Access-tidsskrifter, slik OLHs titler er, utgjør én av flere måter å oppnå dette målet på.

For at det skal være attraktivt å publisere i et OA-tidsskrift, er det for forskere ved norske institusjoner viktig at det aktuelle tidsskriftet er registrert på nivå 1 eller 2 i NSDs nasjonale registeret over vitenskapelige publiseringskanaler. Noen av titlene i OLH (se nedenfor) er inkludert i registeret, mens andre ennå ikke er blitt meldt inn. For at det skal finnes gode muligheter for åpen publisering, er det viktig at forskerne selv bidrar til å melde inn aktuelle tidsskrifter. Slik innmelding kan gjøres her.

På sikt vil det også kunne bli aktuelt å foreslå enkelte tidsskrifter inn på nivå 2.

I en særstilling står tidsskriftet med samme navn som plattformen, Open Library of HumanitiesDet er bygd som en såkalt ‘megajournal’, etter modell av det prestisjetunge, naturvitenskapelige PlosOneOpen Library of Humanities publiserer tverrfaglig humanistisk forskning, også på andre språk enn engelsk, og er på nivå 1 i NSDs register.

De andre aktuelle tidsskriftene i OLH for litteraturvitere er:

19: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century 19: Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century (nivå 1)

‘19 is an open access, scholarly, peer-reviewed online journal dedicated to advancing interdisciplinary study in the long nineteenth century’.

‘A few scholarly ventures have defined the early history of peer-reviewed online research and publication in the humanities. 19 is one of them.’ – Jerome McGann

 

 

C21 Literature: Journal of 21st-Century Writings (ennå ikke i NSD)

‘C21 Literature: Journal of 21st-century Writings is the journal of the British Association for Contemporary Literary Studies (BACLS). The journal is dedicated to examining the genres, forms of publication, and circulation of 21st-century writings. C21 Literature is a logical development of the explosion of interest in 21st-century writings, seen in book groups, university courses, and the development of online publishing’.

 

 

Digital Studies / Le champ numérique (ennå ikke i NSD)

‘Digital Studies / Le champ numérique is a refereed academic journal serving as a formal arena for scholarly activity and as an academic resource for researchers in the digital humanities. Submissions to DSCN focus on the intersection of technology and humanities research. Articles on the application of technology to cultural, historical, and social problems, on the societal and institutional context of such applications, and the history and development of the field of Digital Humanities. Submissions focussing on issues of the practice of the Digital Humanities in a global, multi-cultural, or multi-lingual context are particularly encouraged’.

 

Comics Grid (Ennå Iikke på nivå 1 eller 2)

‘The journal aims to make original contributions to the field of comics studies and to advance the appreciation of graphic narrative. We aim to promote comics scholarship within academia and the general public with contributions that present specialised knowledge in an accessible language. As a publishing platform we encourage digital research, public engagement and collaboration’.

 

 

 

International Journal of Welsh Writing in English (Nivå 1)

 

 

‘The International Journal of Welsh Writing in English is the premier journal for current research on Welsh literature in the English language, Welsh drama and performance in English, translation, cultural studies and related areas’.

 

 

 

Journal of British and Irish Innovative Poetry (nivå 1)

‘The Journal of British and Irish Innovative Poetry centres on the poetic writings that have appeared in Britain and Ireland since the late 1950s under various categorizations. These include works that are avant-garde, underground, linguistically innovative, second-wave Modernist, non-mainstream, the British Poetry Revival, the parallel tradition, formally innovative, neo-modernist and experimental, while also including the Cambridge School, the London School, concrete poetry, and performance writing. All of these terms have been variously adopted and contested in anthologies and the journal extends scholarly discussion of the ongoing importance of innovative poetic styles and techniques within British and Irish literature’.

Orbit: A Journal of American Literature (ennå ikke i NSD)

‘Orbit is a peer-reviewed, open-access journal of contemporary American fiction from the second half of the twentieth century to the present. We publish special and general issues in a rolling format, which brings together a traditional journal article style with the latest publishing technology to ensure faster, yet prestigious, publication for authors’.

Kategorier
E-tidsskrifter Forskning Litteraturvitenskap Open Access UBrss

Nytt tidsskrift: Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning (Open Access)

Et nytt nordisk tidsskrift for lyrikkforskning er nettopp lansert. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig (Open Access).

 

Bilde av forsiden

Fra forlagets egen beskrivelse:

Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning er et vitenskapelig tidsskrift spesielt knyttet til lyrikk som diktart og tar for seg lyrikk fra alle de nordiske landene, dvs. lyrikk skrevet på dansk, svensk, islandsk, færøysk, norsk og finsk. I Norden skrives det imidlertid lyrikk også på en rekke andre språk, bl.a. samisk, grønlandsk og ulike innvandrerspråk, og også denne lyrikken er emne for tidsskriftet. Både skriftlyrikk og ulike former for muntlig lyrikk er naturlige studieobjekter i tidsskriftet, inkludert sanglyrikkens ulike former. Alle litteraturhistoriske epoker er aktuelle for tidsskriftet, og lyrikkteori er også et sentralt område.

Kategorier
E-tidsskrifter Forskning Kulturkunnskap Lingvistikk Litteraturvitenskap Open Access UBrss

Nye Open Access-tidsskrifter i OLH

Open Access-plattformen Open Library of Humanities (OLH) vil i den kommende tiden utvides med en rekke nye fagfellevurderte tidsskrifter, deriblant de følgende titlene:

Architectural Histories
Digital Studies/Le champ numérique (DSCN)
Digital Medievalist
The International Journal of Welsh Writing in English
Journal of Embodied Research
Marvell Studies

Du finner tidsskriftene som allerede er tilgjengelige i OLH her.

Logo OLH

OLH publiserer artikler innen humaniora og samfunnsvitenskap, med et spesielt fokus på tverrfaglig forskning. Prosjektet finansieres av Andrew W. Mellon Foundation og av støtte fra akademiske biblioteker, deriblant NTNU Universitetsbiblioteket. Dette gjør det mulig for plattformen å publisere åpent tilgjengelig uten forfatterbetaling (såkalt Article-Processing Charges).

Kategorier
Databaser Forskning UBrss

American Doctoral Dissertations

Visste du at det er mulig å søke etter doktoravhandlinger fra amerikanske universiteter i databasen American Doctoral Dissertations?

Logobilde

Informasjon om basen fra utgiveren, EBSCO:

American Doctoral Dissertations™ has been expanded to offer greater coverage of 20th Century research as well as access to full text.
The enhanced database includes more than 153,000 theses and dissertations in total, including 70,000 new citations for theses and dissertations from 1902 to the present.
The new citations include a link to access the full text, when available, via the Institutional Repository where the thesis or dissertation is housed such as OhioLINK, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University.

Kategorier
Databaser Kulturkunnskap UBrss

Ny database: Migration to New Worlds

Universitetsbiblioteket tilbyr nå full tilgang til databasen Migration to New Worlds.

"Admiraal de Ruijter" foto

«Admiraal de Ruijter», © National Museums Liverpool: Maritime Archives & Library

Fra utgiverens egen beskrivelse:

From government-led population drives during the early nineteenth century through to mass steamship travel, Migration to New Worlds showcases unique primary source material recounting the many and varied personal experiences of 350 years of migration. Explore Colonial Office files on emigration, diaries and travel journals, ship logs and plans, printed literature, objects, watercolours, and oral histories supplemented by carefully selected secondary research aids.

Les mer om ressursen her.

Kategorier
Databaser Litteraturvitenskap UBrss

Ny database: Eighteenth Century Drama

Universitetsbiblioteket har skaffet full tilgang til Eighteenth Century Drama.

Ressursen gir tilgang til digitaliserte primærkilder fra britisk teater mellom 1737 og 1824, til databasen The London Stage, 1660-1800, og til et biografisk oppslagsverk over personer tilknyttet Londons teaterliv i den samme perioden.

Les mer om ressursen her.

Strand Theatre illustrasjon

The University Library now offers full access to Eighteenth Century Drama.

This resource gives access to digitized primary sources from British theatre between 1737 and 1824, to the database The London Stage, 1660-1800, and to a biographical dictionary of people working in London theatres in the same period.

Read more about the resource here.

teaterplakat