blogger - hovedområde

NTNU Universitetsbibliotekets fagsider

Finn nyttige ressurser og tips om databaser, litteratursøk, prosjekter og verktøy på Universitetsbibliotekets fagsider:

ARK4 Digital Heritage Library Project

Blogg for ARK4-prosjektet. Prosjekter utvikler digitale spill for å formidle kulturhistorie.

Arkeologi

Arkeologi, historie, museologi, digital humaniora.

Arkitektur, design, kunst, bygg- og miljøteknikk

Arkitektur, by- og regionplanlegging, byggfag, eiendomsutvikling og -forvaltning, geomatikk, industriell formgivning, kunst, samferdsel.

Bibliometri

Teller forskning som teller.

Blogg for spesialsamlinger

Bloggen formidler innhold fra Universitetsbibliotekets spesialsamlinger.

Historiske studier, filosofi og religionsvitenskap

Europastudier, historie, klassiske fag, militærfag, anvendt etikk, filosofi, religionsvitenskap, rettsvitenskap.

Kunst- og medievitenskap

Kunsthistorie, film, teater og medievitenskap.

Lokal- og slektshistorie

Bygdehistorie, byhistorie, genealogi, gårdshistorie, regionhistorie.

Medisin og helse

Medisin, helsevitenskap, sykepleie, evidensbasert medisin, bevegelsesvitenskap, barnepsykiatri.

Musikk

Dansevitenskap, jazz, kirkemusikk, musikkpedagogikk, musikkteknologi, musikkvitenskap, utøvende musikk.

Realfag

Biologi, fysikk, kjemi, kjemisk teknologi, matematikk.

Samfunnsfagene

Afrikakunnskap, geografi, lærerutdanning, pedagogikk, psykologi, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, tverrfaglige kulturstudier.

Språk og litteratur

Allmenn litteraturvitenskap, språkvitenskap, engelsk-, nordisk-, romansk-, tysk språk og litteratur.

Teknologi

Datateknikk, elektroteknikk og elektronikk, energi og miljø, geologi, marin teknikk, maskinteknikk, materialteknologi, petroleumsteknologi.

Økonomi

Økonomi, administrasjon og ledelse, samfunnsøkonomi, industriell økonomi, finans, regnskap og revisjon.