Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Språkvitenskap

Digital tilgang til store samlinger ved Nasjonalbiblioteket

Digital tilgang til store samlinger ved Nasjonalbiblioteket

Skrevet av Harald Bøhn, Seksjonssjef, Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap Nå er store mengder nytt materiale i Nasjonalbibliotekets samlinger gjort tilgjengelig for forskning og dokumentasjon. Bokhylla.no er en nettside med digitalisert bøker fra før år 2000 som er gjort tilgjengelig for allmennheten i Norge. For studenter og forskere i UH-sektoren er det nå også […]

Les videre »

Gjesteforelesning 1.februar: flerspråklig litteratur

Gjesteforelesning 1.februar: flerspråklig litteratur

Er du interessert i litteratur eller flerspråklighet? Idag, 1. februar, kommer Julia Tidigs til NTNU Dragvoll for å snakke om flerspråklig litteratur, med eksempler fra finlandssvenske forfattere. Tidigs er ansatt ved Helsingfors Universitet, og er blant Skandinavias fremste eksperter på litterær flerspråklighet. Avhandlingen hennes, Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer […]

Les videre »

Lansering av Norsk språkhistorie bind I – IV

Lansering av Norsk språkhistorie bind I – IV

Den første store språkhistoriske samlingen siden midten av 1900-tallet ble nylig lansert på Nasjonalbiblioteket og er et resultat av et nasjonalt samarbeidsprosjekt gjennom ti år. Hovedredaktører har vært Helge Sandøy og Agnete Nesse fra UiB. ISLs representanter på lanseringen var bindredaktør Brit Kirsten Mæhlum og artikkelforfatter Stian Hårstad. Andre bidragsytere fra ISL har vært Ivar […]

Les videre »

Ny bok om tolking som profesjon

Ny bok om tolking som profesjon

Nylig ble boka Tolking- Språkarbeid og profesjonsutøvelse utgitt på Gyldendal forlag.   Redaktørene Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson og Eli Raanes er ansatte på ISL, Institutt for språk og litteratur, NTNU. I tillegg har flere ISL-ansatte bidratt med bokkapitler. Fra forlagets bokomtale: «Kapitlene tar for seg mange ulike sider ved tolkens kunnskaper, ferdigheter, yrkesutøvelse og profesjonsstatus. Til sammen […]

Les videre »

Ny fagansvarlig for språkvitenskapelige fag, Kjersti Faldet Listhaug

av 2. februar 2016 i Språkvitenskap med Ingen kommentarer
Ny fagansvarlig for språkvitenskapelige fag, Kjersti Faldet Listhaug

Det er med stor glede vi kan ønske velkommen vår nye medarbeider ved NTNU Universitetsbiblioteket, førstebibliotekar Kjersti Faldet Listhaug. Hun blir fagansvarlig for de språkvitenskapelige disiplinene, med arbeidsplass på Biblioteket Dragvoll. Kjersti har en doktograd i språkvitenskap fra NTNU. Hun disputerte i 2015 på avhandlingen Spatial Prepositions and Second Language Acquisition. The acquisition of spatial […]

Les videre »

Linguistics: TypeCraft – New Version Release

av 31. august 2015 i Språkvitenskap med Ingen kommentarer

TypeCraft is a linguistic infrastructure project at the NTNU. Its aim is to support researchers in the Humanities by providing an easy-to-control online access to language data. The TypeCraft tool itself is an open-ended interlinear glossed text repository and linguistic data management system. Its online workspace allows for the comfortable handling of small-to-medium-size corpora created […]

Les videre »

Topp