Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Fagressurser

Litteraturvitenskap og kulturhistorie

Språkvitenskap

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Topp