Kategorier
Databaser Forskning UBrss

Times Digital Archive (1785-2012) nå tilgjengelig!

Biblioteket har kjøpt tilgang til Times Digital Archive.  Dette avisarkivet tilbyr en svært omfattende dekning av en av verdens viktigste aviser gjennom tidene, fra avisens oppstart i 1785 helt opp til vår egen tid. Per i dag strekker dekningen seg til 2012, men hvert år legges det til et nytt år. Se følgende side for mer informasjon om ressursen.

Tilgangen til Times Digital Archive muliggjør mange spennende forskningsprosjekter, både for ansatte og studenter. Man behøver ikke å være avisforsker for å ha nytte av arkivet. Gjennom å søke på spesifikke emner eller å undersøke en avgrenset tidsperiode kan man for eksempel studere umiddelbare reaksjoner på viktige historiske hendelser som den franske revolusjon eller den andre verdenskrig, eller man kan undersøke hvordan en kjent kulturpersonlighet ble omtalt av pressen i sin egen levetid.  Man kan spore endringen i bruk av bestemte ord eller uttrykk, eller følge utviklingen av viktige samfunnsdebatter gjennom historien.

Ressursen er tilgjengelig via oversikten over databaser i Oria:

 

Kategorier
Databaser Diverse E-bøker EndNote Fagskriving Formidling Forskning Kurs Litteraturvitenskap Masteroppgaver NTNU-publikasjoner Oppgaveskriving UBrss

Veien mot master: Mine erfaringer med forskning og skriving av masteroppgaven

 

Denne uken er vi så heldige å ha Maria Nygaard Larsen som gjesteblogger hos oss. Maria leverte sin masteroppgave i engelsk litteratur i vår, med tittelen Discourses of Nineteenth-Century Femininity in Colonial India: Victorian Women Travel Writers and their Reception.  Oppgaven ble premiert med karakteren A.  Vi gratulerer!

Gjesteinnlegg skrevet av Maria Nygaard Larsen.

 

Våren 2017 leverte jeg min master i engelsk litteratur. Det jeg bestemte meg for å skrive om var reiseskildringer (travel writing) forfattet av kvinner på 1800-tallet som reiste fra England til India og skrev om sine liv og opplevelser der. Jeg undersøkte også hvordan disse kvinnelige reiseskildringene ble mottatt i sin samtid ved å se på omtaler av bøkene. Dermed ble digitaliserte tidsskrifter og periodika fra begynnelsen av 1800-tallet en viktig kilde til informasjon, og dannet en sentral del av materialet for mine undersøkelser.

Jeg hadde ikke noen klar visjon om valg av team til å begynne med i masterskriveprosessen. Jeg synes litteraturteori er spennende, og begynte egentlig med å bestemme teorien før jeg fant tekstene jeg ville arbeide med. I et emne jeg hadde andre året på NTNU diskuterte vi en del post-koloniale teoretikere, deriblant Edvard Said og Homi K. Bhabha, noe som var veldig interessant. Samtidig synes jeg det har vært spennende å arbeide med feministisk litteraturteori. Kvinners rolle som forfattere og som bidragsytere i Britenes koloniale ekspansjon på tidlig 1800-tall ble derfor et temaområde som tillot meg å kombinere et feministisk og post-kolonialt fokus. Samtidig ble jeg inspirert av professor Yuri Cowan som arbeider mye med bokhistorie, forfatterskap og resepsjon, samt er del av Enlightenment News-prosjektet ved NTNU. Professor Cowan, som etter hvert ble min masterveileder, hadde tidligere undervist i faget «Litteratur og Nasjon», der semesteroppgaven la opp til at vi skulle arbeide med databasen British Periodicals. Hele konseptet med enkle, navigerbare databaser, der autentiske, historiske tekster ligger lett tilgjengelig synes jeg er en enorm ressurs for forskning og arbeid innenfor blant annet litteratur og historie.

På bibliotekets fagsider for språk og litteratur ligger det samlet en rekke søkemotorer og databaser, blant annet ECCO (Eighteeenth Century Collections Online), 17th and 18th Century Burney Collection, og British Periodicals. Sistnevnte ble den mest sentrale kilden til materiale i arbeidet mitt i masteroppgaven. Jeg opplevde British Periodicals som lett å navigere og veldig brukervennlig. Det mest spennende ved litteratur for meg er at det kan diskuteres i sammenheng med de samfunnsutviklingene og diskursene som florerer i et verks samtid. Litteraturen kan med andre ord settes i sammenheng og diskuteres i lys av de holdningene som former samfunnsdiskursene om gitte tema på et gitt tidspunkt i historien. Databaser som British Periodicals gjorde det mulig for meg å gå i dialog med autentiske tekster og tidsskrifter fra den perioden jeg valgte å skrive om, og bidro dermed til å gi min oppgave et ekstra særpreg. Det var utrolig nyttig og spennende å bruke resepsjonsartiklene jeg fant i British Periodicals som et «vindu» inn i mine forfatteres samtidig, og de anmeldelsene jeg fant av deres bøker ble som en representasjon av de forventningene disse kvinnene opererte innenfor både som kvinnelige forfattere i 1800- tallets England, men også som kvinnelige bidragsytere i den Britiske koloniale ekspansjonen.

I British Periodicals kan man søke etter tematikken man er interessert i. Man får da tilgang til historiske kilder i PDF-format som enkelt kan lastes ned til egen datamaskin.  Til høyre ser vi også at databasen tipser om e-bøker som er tilgjengelige ved NTNU Universitetsbiblioteket og som omhandler temaet du er interessert i.

Videre skal det nevnes at det var veldig god hjelp og støtte i universitetsbibliotekarene som har fagspesifikk oversikt over de databasene som er aktuelle for de enkelte fagområdene. Samtidig har biblioteket en rekke tilbud som går på blant annet kildeføring. Personlig synes jeg kildeføring kan være litt problematisk, og fant derfor trygghet i at biblioteket tilbyr hjelp på dette området. Ikke bare arrangeres det kurs, men man kan også bestille seg time med bibliotekarene for å få spesifikk hjelp med de kildene man opplever som utfordrende. Dette benyttet jeg meg av i innspurten, og det var veldig betryggende å kunne få noen til å se over om jeg hadde ført enkelte kilder riktig som jeg var veldig usikker på selv. Det lettet litt på byrden i en allerede hektisk periode.

 

PS! Marias masteroppgave vil etterhvert bli tilgjengelig i NTNUs åpne arkiv, NTNU Open.

Kategorier
Diverse

Biblioteket stilte med standen «Løgn og bedrag, lag buttons i dag!» på årets Forskningstorg

Forskningsdagene 2017 er i full sving, og på fredag og lørdag var det duket for Forskningstorget.  Årets tema er «VERDIER» i ulike former, både materielle og immaterielle.

NTNU Universitetsbiblioteket stilte i år med standen «Løgn og bedrag, lag buttons i dag!», som fokuserer på verdien av kunnskap og på bibliotekenes rolle som kunnskapsformidlere i det såkalte postfaktasamfunnet. Samfunnsdebatten har det siste året vært særlig sentrert rundt konsepter som «fake news» og «alternative fakta», som er alvorlige trusler mot vårt moderne demokratiske samfunn. Kildekritikk blir ofte trukket fram som en mulig motvekt, og her spiller Biblioteket en viktig, men kanskje underkommunisert, rolle som kunnskapsformidler.

Fordi Forskningstorget hovedsakelig er rettet mot barn og ungdom ønsket vi å formidle denne tematikken på en litt mer lettfattelig måte. Vi valgte derfor å fokusere på konsepter som det er litt enklere å ta stilling til, men som samtidig er helt grunnleggende byggesteiner i kunnskapssamfunnet. For eksempel har vi fått ungene til å reflektere over spørsmål som: Hva er løgn, og hva er sannhet? Er noe alltid bare sant eller usant? Finnes det bare én sannhet, og kan vi stole på den sannheten vi får presentert?

Vi inviterte barn og ungdom til å reflektere over disse spørsmålene. Som belønning fikk de lage seg en button med bilde av en kjent løgner eller et kjent konsept som er knyttet til løgn eller det å lyve.

 

Vi hadde hengt opp plakater som barna kunne lese for å få hjelp til å svare på spørsmålene vi stilte dem.

 

Barna måtte hente seg et flygeblad med det bildet de ønsket å lage button av, og deretter måtte de svare på flygebladets utvalgte spørsmål før de kunne gå i gang med å lage buttons.

 

Standen var godt besøkt både på fredag og lørdag, så her fikk vi virkelig kjørt oss!

 

Bibliotekets stand ser ut til å ha falt i smak!

 

Svært fornøyde etter å ha fått vite at vi har blitt kåret til nest beste stand ved årets Forskningstorg!

 

Forskningsdagene fortsetter, og på fredag er det Researchers’ Night. Tanken bak dette arrangementet er den samme som for Forskningstorget: Å skape begeistring og forståelse for forskning. Researchers’ Night lar folk få se gode eksempler på forskning i sine hjemland og er også med på å vise hvor viktig forskning er for Europa i fremtiden: Kanskje noen blir inspirert til å ta en spennende forskerkarriere?

Universitetsbiblioteket stiller med stand også her, denne gangen representert ved Bibliotek for Medisin og Helse. Her utforskes forskjellen mellom mennesker og dyr gjennom undersøkelse av ekte skjelettdeler, kahootquiz og anatomisk atlas på interaktiv skjerm.

Kategorier
Databaser Formidling Forskning

Les spennende nyhetssaker med historisk sus fra 1700-tallets Trondheim!

I år feirer Adresseavisen 250-årsjubileum. 3. juli 1767 utkom aller første nummer av avisen, som den gang het intet mindre enn Kongelig allene privilegerede Trondhiem Adresse-Contoirs Efterretninger. Dette var den tredje avisen som ble etablert i Norge, men den eneste som fortsatt er i drift. Trondheims egen lokalavis er med andre ord den eldste nålevende avisen i Norge!

For å markere Adresseavisens jubileumsår presenterer Siv Gøril Brandtzæg og jeg hver mandag en ukentlig nyhet fra nøyaktig 250 år siden, som del av forskningsprosjektet Enlightenment News her ved NTNU. Artiklene publiseres i Adressa Pluss +, og er med andre ord bak betalingsmur, men i likhet med mange andre pluss-saker er disse tilgjengelige gjennom det digitale mediearkivet ATEKST/Retriever. Visste du at Universitetsbiblioteket gir tilgang til denne ressursen for alle NTNUs studenter og ansatte?

ATEKST finner du i Universitetsbibliotekets oversikt over databaser:

 

Ønsker du å lese nyhetssakene fra 1767, eller nyere artikler bak betalingsmur, kan du søke etter disse i ATEKST. Nyhetssakene finner du ved å søke etter «Enlightenment News».  Er du på utkikk etter andre artikler du har sett bak betalingsmur er et tips å avgrense søket til den bestemte avisen, samt avgrense med tanke på når artikkelen ble publisert. Tips til søkeord kan være en frase fra tittelen eller ingressen til den artikkelen du leter etter.  Her har vi for eksempel søkt etter en frase fra tittelen til vår første Adresseavis-artikkel:

 

Gjennom ATEKST får du altså tilgang til helt ferske avisartikler som ligger bak betalingsmur. Dersom du imidlertid blir inspirert til å utforske historiske aviskilder har du mulighet til dette, enten gjennom Nasjonalbibliotekets nettsider eller gjennom Universitetsbibliotekets brede utvalg av avismateriale. Vi tilbyr både historisk og kontemporært materiale i ulike formater, fra papir til mikrofilm og digitale faksimiler, og vi har både lokalt, nasjonalt og internasjonalt materiale.

Kategorier
Fagskriving Oppgaveskriving UBrss

Ny video om kildekritikk på NTNU Oppgaveskriving

Semesteret nærmer seg slutten, og mange leverer i disse dager hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver.  Det er kanskje noen som sitter med en følelse av at de gjerne skulle hatt noen konkrete råd og tips til hvordan man skriver gode oppgaver?  Kanskje dere savner framgangsmåter for å finne relevant forskningslitteratur, og kanskje dere er usikre på hvordan man refererer til denne litteraturen? Bibliotekets hjelpeside NTNU Oppgaveskriving hjelper deg med akkurat dette!  Nå har vi lagt ut en ny video om kildekritikk, som vi håper kan være nyttig å ha med seg videre i utdanningsløpet.  Lykke til med oppgaveskrivingen!

Kategorier
Arrangement Kurs Lingvistikk Litteraturvitenskap Skrivenatt UBrss

Skrivenatt 14. mars

Kjære studenter ved ISL,

Jeg heter Johanne og jeg er universitetsbibliotekar med fagansvar for litteraturvitenskap og kulturhistorie her på Dragvoll. Sammen med fagansvarlig for språkfag, Kjersti Faldet Listhaug, hjelper jeg dere gjerne med spørsmål og utfordringer knyttet til litteratursøk, referansehåndtering og liknende. Dersom dere for eksempel trenger hjelp til å finne relevant vitenskapelig litteratur til en semester-, bachelor- eller masteroppgave, eller behøver veiledning i hvordan man refererer til kilder, kan vi hjelpe dere med dette. Ikke nøl med å kontakte faglærerne deres for å melde ønske om kurs i litteratursøk eller referansehåndtering. Dere kan også sende oss en mail for å avtale privat veiledningstime.

I disse semesteroppgavetider tenkte jeg at jeg skulle reklamere for et kjempeflott arrangement som finner sted i bibliotekets lokaler 14. mars fra 15.30 til 22.00, nemlig Skrivenatt.

På Skrivenatt kan dere få hjelp til å tolke oppgaveteksten, finne relevant litteratur, komme i gang med skrivingen, og få tilbakemeldinger på det dere har skrevet. Tilbudet gjelder alle studenter ved NTNU Dragvoll, og dere vil ha utbytte av kvelden uavhengig av hvilket fag dere studerer eller hvor langt dere har kommet i utdanningsløpet.

I løpet av kvelden arrangerer vi ulike workshoper, blant annet:

– Hvordan finne relevant vitenskapelig litteratur
– Hvordan bli en mester i formatering i Word
– Hvordan komme i gang med oppgaven
– Hvordan strukturere teksten
– Hvordan vise selvstendighet i oppgaven
– Kurs i studieteknikk og motivasjon

Her finner dere mer info om arrangementet.

Vel møtt til en hyggelig kveld med skriving!