Litteraturvitenskap og kulturhistorie

Søkedatabaser og fulltekstdatabaser

NTNU Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til mange ulike databaser.  Det er ikke alle som er relevante for studenter og ansatte i litteraturfag ved Institutt for språk og litteratur, og denne listen er derfor ment som en hjelp til å velge ut de som er mest relevante. Er du nysgjerrig på hvilke andre databaser som tilbys ved biblioteket, kan du undersøke vår fullstendige liste over databaser (du finner denne ved å trykke på «databaser» oppe i høyre hjørne).

Det er særlig to ulike typer databaser som er singlet ut her, nemlig søkedatabaser og fulltekstdatabaser. En søkedatabase bruker du for å finne ut hva som er skrevet om det temaet du skriver om. Søkebasen vil ofte sende deg videre til en fulltekstdatabase, som gir deg tilgang til de artiklene eller bøkene du finner gjennom en søketjeneste, dersom disse artiklene finnes i fulltekstdatabasen.

Søkedatabaser:

 • Oria (database for NTNU UB og andre norske fagbibliotek) er bibliotekets egen katalog hvor du kan søke etter alt NTNU Universitetsbiblioteket har å tilby deg: e-bøker og trykte bøker på hylla, artikler og tidsskrifter i trykket eller digital form, musikk, DVDer og en rekke elektroniske ressurser.
 • Google Scholar er en søketjeneste hvor du kan søke etter artikler og bøker på tvers av fagfelt. Google scholar er først og fremst en søkedatabase som viser deg hva som finnes av litteratur innen et gitt emne, men dersom NTNU Universitetsbiblioteket abonnerer på materialet du har søkt på vil Google Scholar kunne føre deg videre til fulltekstversjonen av dokumentet. Dette forutsetter at du befinner deg på campus, eller installerer en VPN-server dersom du arbeider hjemmefra.
 • MLA International Bibliography er, i likhet med Google Scholar, en søketjeneste som gir deg oversikt over viktige akademiske tekster. Denne søketjenesten er ikke like tverrdisiplinær som Google Scholar, og gir kun oversikt over materiale innen språkvitenskap, litteraturvitenskap og folklore. Denne kan være grei å bruke dersom du blir overveldet av for mange treff i Google Scholar.
 • Wiley Online Library er primært en søkedatabase, men gir også tilgang til enkelte fulltekstartikler og -bøker fra Wiley-Blackwell


Fulltekstdatabaser:

 • JSTOR og Project Muse er fulltekstdatabaser for vitenskapelige tidsskriftsartikler, særlig innen humanistiske fag og samfunnsvitenskaper. Fulltekstdatabase vil si at du får tilgang til å lese hele artikkelen. Søketjenester som Oria, Google Scholar og MLA International Bibliography vil kun gi deg titlene du søker etter, men vil kunne sende deg videre til fulltekstdatabaser som JSTOR og Project Muse, hvor artiklene faktisk befinner seg. Du kan søke etter relevant litteratur direkte i fulltekstdatabasen, men dersom du leter etter spesifikke tekster er det større sjanse for å finne disse dersom du søker i Oria eller Google Scholar, fordi disse ikke avgrenser søket til kun de artiklene som finnes i spesifikke fulltekstbaser.
 • Idunn er en fulltekstdatabase som gir tilgang til artikler publisert i over 60 nordiske fagtidsskrifter. Særlig relevant for litteraturstudenter er EDDA, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift og Nordisk Poesi.
 • data.bnf.fr er det franske nasjonalbibliotekets biografiske og bibliografiske database.
 • Literature online er en database som inneholder både antologier av skjønnlitteratur (tekst, lyd og bilde), litterære oppslags- og referanseverk, og referanser til forskningslitteratur. Dette er en engelskspråklig ressurs som har hovedstyrken på anglo-amerikansk litteratur, men inneholder også materiale fra andre språkområder.

Digitaliserte historiske dokumenter

NTNU Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til følgende historiske primærkilder:

 • British Periodicals: Dette er en database som gir tilgang til historiske dokumenter publisert i britiske periodika; det vil si publikasjoner som ble utgitt i føljetong på ukentlig eller månedlig basis. Databasen tilbyr nesten 500 ulike titler fra 1600-tallet og fram til tidlig 2000-tall.  De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige som søkbare faksimiler og kan lastes ned til egen datamaskin i PDF-format.
 • EEBO (Early English Books Online): Dette er en database som gir tilgang til et svært bredt utvalg av enkeltstående engelskspråklige publikasjoner utgitt mellom 1473 og 1700; dvs bøker, pamfletter og essays som ikke ble utgitt i føljetong. Databasen inneholder mer enn 130,000 individuelle titler. De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige som søkbare faksimiler og kan lastes ned til egen datamaskin i PDF-format.
 • ECCO (Eighteenth Century Collections Online): Dette er en database som gir tilgang til et svært bredt utvalg av enkeltstående engelskspråklige publikasjoner utgitt på 1700-tallet; dvs bøker, pamfletter og essays som ikke ble utgitt i føljetong. Databasen inneholder mer enn 180,000 individuelle titler. De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige som søkbare faksimiler og kan lastes ned til egen datamaskin i PDF-format.
 • 17th and 18th Century Burney Collection: Dette er en database som gir tilgang til britiske aviser publisert på 1700-tallet. Her får du tilgang til mange ulike avistitler, og du kan lese nyheter og følge viktige samfunnsdiskusjoners utvikling fra dag til dag. De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige som søkbare faksimiler og kan lastes ned til egen datamaskin i PDF-format.
 • America’s Historical Newspapers: Dette er en database som gir tilgang til amerikanske aviser fra 1700 til vår egen tid. Tyngden ligger på aviser publisert på sent 1700-tall og tidlig 1800-tall. De digitaliserte dokumentene er tilgjengelige som søkbare faksimiler og kan lastes ned til egen datamaskin i PDF-format.
 • Times Digital Archive: Dette avisarkivet tilbyr en svært omfattende dekning av en av verdens viktigste aviser gjennom tidene, fra avisens oppstart i 1785 helt opp til vår egen tid. Per i dag strekker dekningen seg til 2012, men hvert år legges det til et nytt år.
 • Electronic Enlightenment
 • Loeb Classical Library
 • Eighteenth-century Drama
 • Migration to New Worlds

Andre ressurser

NOleks (Norsk Oversetterleksikon). Forskningsbasert leksikon over norske oversettere og norsk oversettelseshistorie. Publiseres av Norsk Oversetterforening i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket.

Legg igjen en kommentar