Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Språkvitenskap

Databaser:

Andre ressurser:

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye er førstebibliotekar og fagansvarlig for litteratur- og språkvitenskap samt kulturhistoriske fag ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Topp