Utstilling om heraldikk

Gunnerusbiblioteket har mange spennende arrangement som er åpen for alle:

  • foredrag
  • seminarer
  • utstillinger
  • kurs i slektsforskning og lokalhistorie

Vi samarbeider ofte med fagmiljøet om disse arrangementene. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har en idé til en utstilling, et seminar, e.l.

Praktisk informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg å formidle din forskning til et bredere publikum

Arrangementene annonseres på våre nettsider, på Facebook og i lokal presse.

Arrangement

 

Nettutstillinger

Under finner du nettutstillinger laget av, eller laget med mbidrag fra Gunnerusbiblioteket.

Flere nettutstillinger av Universitetsbiblioteket.

Portrett av Fredrikke Marie Qvam Fredrike Marie Qvam

Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) var en kjent og viktig kvinne i norsk kvinnebevegelse i sin tid. Hun var en av dem som sto fremst i kampen når det gjaldt for å få like politiske rettigheter for kvinner. Nettutstillingen viser hennes liv og engasjement i de forskjellige foreninger som hun stiftet eller var et viktig medlem i. Se nettutstillingen om Fredrikke Marie Qvam.

Illustrasjon Gamle rådhus-brannHenrik Mathiesen

Henrik Mathiesen (1847-1927) var en kjent og aktet trøndersk lokalhistoriker og tegner. Han regnes som Trøndelags første byhistoriker, og skrev den aller første historiske fremstillingen om Trondheim i middelalderen. Nettutstillingen viser tegninger og dokumenter fra hans rikholdige arkiv. Se nettutstillingen Henrik Mathiesen.

Bregne - illustrasjon fra Flora Norvegica

Flora Norvegica

I 2016 har Flora Norvegica - Norges første flora - 250-års jubileum. Biskop Johan Ernst Gunnerus sto for utgivelsen av del 1 i 1766. Del 2 ble utgitt posthumt i 1774. Plantene i Flora Norvegica presenteres ut i fra funnsted og funndato, noe botanikere seinere har framhevet som noe av det viktigste ved verket. Se nettutstillingen om Flora Norvegica.

Nettutstilling om Portrett jente - presentasjonsbilde

Bilder i formidlingens tjeneste

NTNU Universitetsbiblioteket har samlet bilder i over hundre år, og samlingen har vokst til ca. en million bilder og negativer. Samlingen dekker tiden fra 1850-årene, men hovedtyngden er fra 1880-årene til 1930-årene. Denne nettutstillingen gir et lite glimt inn i Universitetsbibliotekets rikholdige samling, og viser hvordan bilder kan fungere som presis dokumentasjon historisk, rettslig og kulturelt. Se nettutstillingen om Bilder i formidlingens tjeneste.

Nettutstilling om Magnus Lagabøtes landslov

Landslova

Kong Magnus Lagabøter var den første som ga ut ei lovsamling for heile Noreg. Den blir kalla Magnus Lagabøters landslov, og ble delt ut til tingmennene på kvart av dei fire norske tinga i åra mellom 1274 og 1276. NTNU Gunnerusbiblioteket har fleire utgåver av Landslova. Se nettutstillingen Landslova.

Nettutstilling om Tapt for alltid

Tapt for alltid

De gamle assyriske ruinbyene Ninive og Nimrud ble ødelagt i krigshandlinger høsten 2014 og våren 2015. Byene ble gravd ut av engelskmannen Austen Henry Layard i 1840-åra. Layards bøker om utgravningene ble enormt populære. Gunnerusbiblioteket har førsteutgaver av bøkene som nå er viktig dokumentasjon om kulturminner. Se nettutstillingen Tapt for alltid.

Mon, 18 Mar 2019 09:49:10 +0100

Kontakt

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B 
Tlf: 73 59 22 05 / 91 89 74 62
Fax: 73 59 21 99
E-post: gunnbib@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider:

Man-tors: 08:30-18:00
Fredag: 08:30-17:00
Lørdag: stengt

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram