Masterprogram - 2-årig, Gjøvik

Information Security

Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak bør potensielle studenter har en bachelorgrad i informatikk, programvareutvikling, informasjonssystemer, informasjonsteknologi, datateknikk eller tilsvarende. Utdanningen må omfatte minst 80 studiepoeng med databehandling på universitetsnivå, der følgende temaer bør dekkes:
 

  • Matematikk og statistikk
  • Programmering
  • Algoritmer
  • Databaser
  • Operativsystemer
  • Kommunikasjonteknologi / distribuerte systemer
  • Programvareutvikling


En karaktergjennomsnitt på minst C på bachelorstudiet er nødvendig.

Master i informasjonssikkerhet er et masterprogram med tre studieretninger:

  • Cyber and Information Security Technology
  • Information Security Management
  • Digital forensics

Du kan også se videopresentasjon av studietilbudet på norsk - dette er opptak av en presentasjon hvor studieprogramleder Erik Hjelmås går gjennom studiets struktur og opptakskrav, og forteller generelt om fagfeltet og jobbmuligheter.


Heltid og deltid

Master i informasjonssikkerhet tilbys som heltids- og deltidsstudium. Mer informasjon om organisering av studiet finner du i Year Schedule.


Undervisning på engelsk

For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

 

Søknadsfrist

1. mars 2018

Velg kategori "International Master's Programmes" i Søknadsweb for å finne masterprogrammet

Søk opptak