4.6 HMS-rapporteringer

HMS-arbeid ved NTNU

HMS-arbeidet ved NTNU skal være systematisk og bidra til kontinuerlig forbedring innen HMS. HMS er et lederansvar, og HMS-relaterte problemer løses på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå et godt arbeids- og læringsmiljø. HMS ved NTNU

Temasider HMS:
Helse, Miljø, Sikkerhet

  • HMS håndbok
  • Organisering av HMS i NTNU
  • Laboratorie- og verkstedhåndbok for NTNU
  • Retningslinjer og skjema
  • Pålogging stoffkartotek