Arbeid i dyreavdelingen

Forsøk med dyr i Norge er regulert gjennom Lov om dyrevelferd og Forskrift om bruk av dyr i forsøk. Elin Kjørsvik er ansvarshavende ved NTNU Senter for fiskeri og havbruk.

Alle som skal bruke forsøksanlegget, må ha gyldig kontrakt med enheten. Linjeleder skal kontaktes og er ansvarlig for kontrakter.

Alle søknader om godkjenning av forsøk med dyr skal sendes via det elektroniske ”Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem” (FOTS). Kontakt ansvarshavende på avdelingen for tilgang til FOTS.

Inntak av akvakulturorganismer fra anlegg eller andre dyreavdelinger skal følges av helseattest. Dyr generelt kan tas inn i anlegget på følgende vilkår: 

  • De må ikke vise klinisk tegn til sykdom i dagene før forsendelse
  • De må ikke komme fra et akvakulturanlegg eller område som er underlagt restriksjoner av dyrehelsemessige grunner
  • Rogn og melke som omsettes til oppdrett, avl og havbeite må stamme fra dyr som oppfyller vilkårene under pkt. 1.

Lokale retningslinjer for virksomhet med dyr bygger på NTNUs generelle retningslinjer for ”HMS i forsøksdyravdelinger” (HMSR-10) og ” Utforming av Forsøksdyravdelinger” (HMSR-11) . Lokale retningslinjer for ”Helse og velferd for akvatiske organismer” er utarbeidet for Senter for fiskeri og havbruk.

Alle planlagte forsøk med dyr skal risikovurderes før godkjenning.

Ved økt dødelighet eller mistanke om sykdom skal både veterinær og ansvarshavende varsles.

Forsøksarealene har egne bestemmelser med hensyn til arbeidstøy, desinfeksjon og destruksjon, som alle brukere må sette seg inn i og etterleve.

Alle forsøk som inkluderer levende organismer skal merkes med et standardisert ”Forsøksinfo”-kort

Kontakt: Elin Kjørsvik

Wed, 16 Sep 2015 16:26:35 +0200

Sentrale lenker

Regelverk om forsøk med dyr

"Forsøksdyrutvalget"

"Forsøksdyrutvalgets tilsyns- og søknadssystem" (FOTS)

"Helse og velferd for akvatiske organismer", utarbeidet for NTNU Senter for fiskeri og havbruk

Felles retningslinjer mellom NTNU og SINTEF for arbeid i Sealabs dyreavdelinger

NTNUs retningslinjer om HMS i forsøksdyravdelinger (HMSR-10)

Utforming av Forsøksdyravdelinger (HMSR-11)

Kurs i forsøksdyrlære

NEVR8003 Forsøksdyrlære for forskere (NTNU)
Kurset omhandler både pattedyr og fisk som forsøksdyr fra og med høsten 2009.

Andre kurs i forsøksdyrlære, se Forsøksdyrutvalget (www.fdu.no )

Kompendium i forsøksdyrlære

http://oslovet.veths.no/fag.aspx?fag=60
Forsøksdyrlære for fiskeforskere
Redaktør Trond Brattelid
oktober 1999, ISBN 82-7725-116-5
http://oslovet.veths.no/dokument.aspx?dokument=208

Risikovurdering

Retningslinjer for risikovurdering (HMSR-26)

Risikofykt aktivitet (HMSRV-12/18)

Kartlegging av risikofylt aktivitet (HMSRV-26/01)

Avviksmelding

Melding om avvik gjøres elektronisk via innsida (NTNUs intranett)