Norwegian Cyber Range

Norwegian Cyber Range

Norwegian Cyber Range er en arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. I Norwegian Cyber Range skal brukere og systemer eksponeres for realistiske hendelser i trygge omgivelser. Samfunnets sårbarhet for cybertrusler blir stadig større. Behovet for å utdanne og trene sikkerpersonell og øke bevisstheten i virksomheter og hos befolkningen er derfor stort. For english version

Instituttleder NTNU IIK Nils Kalstad presenterer Norwegian Cyber Range
Foto: Jan Erik Kaarø/NTNU

Norwegian Cyber Range som arena vil gi bedre, mer realistisk utdanning, opplæring, øvelser, testing og forskning i cyberdomenet. Den vil raskt tilpasse seg ny teknologi, forskning og trusler og dermed reflekterer behovene til både private bedrifter, offentlige virksomheter og samfunnet som helhet. Samfunnsnivået speiler samfunnsfunksjoner og simulerer virkningen av cyberhendelser med mulige kjedereaksjoner og konsekvensene for ulike deler av samfunnet. Slike modeller kan være begrenset til en enkelt virksomhet, men kan også utvides til en region eller nasjon som helhet, avhengig av scenariet.

NCR

Tjenester

Tjenester

Visjon

Visjon

Kompetansebygging basert på erfaring fra og observasjon av virkelige hendelser, som knytter sammen de strategiske, operative, taktiske og tekniske nivåene for beslutningstaking.

Ved hjelp av simulerert virkning av cybersikkerhetshendelser på samfunnsfunksjoner, digitale verdikjeder og cyberinfrastruktur.

Om NCR

Om NCR

Prosjektet Norwegian Cyber Range ble åpnet i 2018 av Erna Solberg.

Den fysiske Norwegian Cyber Range ble åpnet 15. august 2022 av Emilie Enger Mehl.

Kontakt

Kontakt

Testing

Testing


Cyber Range gjør det mulig å teste systemer, nettverk og applikasjoner i et kontrollert miljø for å identifisere sårbarheter og svakheter.

NCR - Hva-Hvorfor

Hva?

En arena der testing, opplæring og trening er verktøy for å eksponere personer, bedrifter og virksomheter for realistiske hendelser og situasjoner i et realistisk, men trygt miljø.

Arenaen sikrer effektiv kompetansebygning basert på erfaring og observasjon fra virkeligheten.

Norwegian Cyber Range vil være både et akademisk verktøy og et tjenestetilbud til både private og offentlige sektorer.

Opplæring

Opplæring

Cyber Range tilbyr opplæringsprogrammer og kurs for å utdanne og forbedre ferdighetene til sikkerhetspersonell, studenter og fagfolk innen cybersikkerhet.

Hvorfor?

Hvorfor?

Cybersikkerhet er en viktig forutsetning for digitalisering i samfunnet. Selv om digitaliseringen har et stort potensial i å redusere kostnader for enkeltpersoner, bedrifter og nasjoner det er risiko for potensielt betydelige kostnader og risikoer assosiert med cybersikkerhetshendelser som må bli adressert.

Øvelser

Øvelser

Cyber Range gjennomfører øvelser for å simulere cyberhendelser i den virkelige verden og gjøre det mulig for deltakerne å øve på sine respons- og avbøtingsstrategier.

hvem og hvor

Hvem?

Norwegian Cyber Range er en arena for:

  • Studenter
  • Forskere
  • Bedrifter
  • Private organisasjoner
  • Offentlige virksomheter
  • Sikkerhetsfolk og andre med behov for kompetanseheving innen fagområdet.

For leie av NCR ta kontakt med anne.s.granli@ntnu.no

Forskning

Forskning

The Cyber Range supports research initiatives by providing access to its infrastructure and resources for conducting cybersecurity research and development.

hvor ncr

Hvor?

Norwegian Cyber Range vil være tilgjengelig:

  • Fysiske trenings- og læringsfasiliteter på Gjøvik
  • Virtuelle trenings- og læringsfasiliteter
  • Fjernaksess

Presentasjon av Norwegian Cyber Range

Presentasjon av Norwegian Cyber Range

Partnere

Partnere