Norwegian Cyber Range

Norwegian Cyber Range

Norwegian Cyber Range er en arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. I Norwegian Cyber Range skal brukere og systemer eksponeres for realistiske hendelser i trygge omgivelser. Samfunnets sårbarhet for cybertrusler blir stadig større. Behovet for å utdanne og trene sikkerpersonell og øke bevisstheten i virksomheter og hos befolkningen er derfor stort.

Erna Solberg avduker en plakett for å åpne Norwegian Cyber Range.

Norwegian Cyber Range som arena vil gi bedre, mer realistisk utdanning, opplæring, øvelser, testing og forskning i cyberdomenet. Den vil raskt tilpasse seg ny teknologi, forskning og trusler og dermed reflekterer behovene til både private bedrifter, offentlige virksomheter og samfunnet som helhet. Samfunnsnivået speiler samfunnsfunksjoner og simulerer virkningen av cyberhendelser med mulige kjedereaksjoner og konsekvensene for ulike deler av samfunnet. Slike modeller kan være begrenset til en enkelt virksomhet, men kan også utvides til en region eller nasjon som helhet, avhengig av scenariet.

Visjon

Visjon

Kompetansebygging basert på erfaring fra og observasjon av virkelige hendelser, som knytter sammen de strategiske, operative, taktiske og tekniske nivåene for beslutningstaking.

Ved hjelp av simulerert virkning av cybersikkerhetshendelser på samfunnsfunksjoner, digitale verdikjeder og cyberinfrastruktur.

Kontakt

Faglig kontakt

Administrativt kontakt

NCR - Hva-Hvorfor

Hva?

En arena der testing, opplæring og trening er verktøy for å eksponere personer, bedrifter og virksomheter for realistiske hendelser og situasjoner i et realistisk, men trygt miljø. Arenaen sikrer effektiv kompetansebygning basert på erfaring og observasjon fra virkeligheten.
Norwegian Cyber Range vil være både et akademisk verktøy og et tjenestetilbud til både private og offentlige sektorer.

Hvorfor?

Hvorfor?

Cybersikkerhet er en viktig forutsetning for digitalisering i samfunnet. Selv om digitaliseringen har et stort potensial i å redusere kostnader for enkeltpersoner, bedrifter og nasjoner det er risiko for potensielt betydelige kostnader og risikoer assosiert med cybersikkerhetshendelser som må bli adressert.

hvem og hvor

Hvem?

Norwegian Cyber Range er en arena for:

  • Studenter
  • Forskere
  • Bedrifter
  • Private organisasjoner
  • Offentlige virksomheter
  • Sikkerhetsfolk og andre med behov for kompetanseheving innen fagområdet.

hvor ncr

Hvor?

Norwegian Cyber Range vil være tilgjengelig:

  • Fysiske trenings- og læringsfasiliteter på Gjøvik
  • Virtuelle trenings- og læringsfasiliteter
  • Fjernaksess

Partnere

Partnere