Open Cyber Range

Open Cyber Range Project er støttet av Norway Grants Green ICT-programmet. Prosjektet vil bli gjennomførtmellom 01.03.2021 - 29.02.2024 og budsjettet er 3,3 millioner EUR.

Open Cyber Range er et virtuelt miljø som brukes til cybersikkerhetstrening og cyberteknologiutvikling. Plattformen vil inkludere verktøy og produkter som ikke er en del av standard skytjenester. Utvikling av nye og innovative produkter og tjenester innen cybersikkerhet er kostbart og risikabelt. Det samme gjelder utvikling av dynamisk undervisningsmateriell og miljøer for cybersikkerhet i utdanningssektoren. Derfor er det behov for et kostnadseffektivt miljø for å trygt utvikle, teste og validere nye produkter og tjenester. Hovedmålet med Open Cyber Range Project er å forbedre cybersikkerhetstenkning i private bedrifter og utdanningssektoren.

Hovedmåleneidette prosjektet er:

  • Skape en plattform for (nye) cybersikkerhetsselskaper for å utvikle, teste og validere deres innovative produkter  
  • Legge grunnlaget for nye produkter som skal lanseres på markedet  
  • Fremme sikkerhetstenkning i privat sektor  
  • Støtte utdanningsaktiviteter innen cybersikkerhet

Prosjektpartnere

  • "Estlands" Forsvarsdepartement  
  • Foundation CR14  
  • Tallinn University of Technology  
  • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

lære mer

Partnere

Partnere

​​​​​​

 

Kontakt

Kontakt

for mer informasjon vennligst kontakt: