Gunneria og Miscellanea

Gunneria og Miscellanea

Skriftserien Gunneria blir utgitt av NTNU Vitenskapsmuseet. Serien startet i 1971 under navnet "Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Muséet, Miscellanea". I 1976 (f.o.m. nr. 26) ble navnet endret fra Miscellanea til Gunneria.

Navnet Gunneria er til minne om Johan Ernst Gunnerus (1718–73), en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, professor i teologi ved universitetet i København, biskop i Trondheim fra 1758, Vice Præces og Director Perpetuus i Selskabet fra 1767 til 1773, vitenskapsmann med grunnleggende forskning innenfor zoologi og med viktige botaniske publikasjoner ("Flora Norvegica I-II").

I Gunneria utgis vanligvis originalarbeider med tilknytning til NTNU Vitenskapsmuseets ansvarsområde og fagområder, dvs. arkeologi, biologi og kulturhistorie. Alle vitenskapelige arbeider er underlagt fagfellevurdering.

Gunneria er ikke periodisk, og utgis fra og med utgave 80 (2016) som en elektronisk publikasjon med åpen tilgang, lisensiert som CC BY 4.0. Det er ikke knyttet forfatterbetaling til utgivelsen.

Som språk brukes engelsk eller norsk, unntaksvis også andre språk. Når hovedspråket ikke er engelsk, blir tittelen, sammendraget, tabelloverskriftene og figurtekstene vanligvis trykt på engelsk.

Ta gjerne kontakt med en av redaktørene dersom du har manuskript som ønskes vurdert for utgivelse i Gunneria.


Redaktører

Solveig Bakken
Torkild Bakken
Bernt Rundberget

2018

2017

2016

2008

2005

 • Woelkerling, William J., Gustavsen, Gry , Myklebost, Heidi Elin , Prestø, Tommy og Såstad, Sigurd M. The coralline red algal herbarium of Mikael Foslie:revised catalogue with analyses 627 s. 
  Gunneria 77 i pdf-format.
 • Thor, Evelyn , Johansen, Stein og Nilsen, Liv S. The collection of botanical letters to Mikael H. Foslie in the Gunnerus Library: a catalogue. 270 s.
  Gunneria 78 i pdf-format.

1999

 • Bakken Torkild, A catalogue of the type specimens of protozoans, invertebrates and fish in the Museum of Natural History and Archaeology, NTNU.
  Gunneria 74 i pdf-format.
 • Prestvold Kristin, Trøndelag i støpeskjeen, Jernproduksjon og sosial organisasjon i Nord-Trøndelag mellom 350 f.Kr. og 500 e.Kr.
  Gunneria 75 i pdf-format.
 • Arnesen Trond, Succession on bonfire sites following burning of management waste in Sølendet Nature Reserve, central Norway.
  Gunneria 76 i pdf-format

1998

1997

 • Sørheim Helge, EN HØVDINGS GÅRD -EN HØVDINGS GRAV En vikingtids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag.
  Gunneria 72 i pdf-format.

1996

 • van Marion Peter, Ecological studies in Hopavågen, a landlocked bay at Agdenes, Sør-Trøndelag, Norway.
  Gunneria 71 i pdf-format.

1995

 • Moen Asbjørn, Regional variation and conservation of mire ecosystems.
  Gunneria 70 i pdf-format.
 • Johansen Stein, Dendroclimatological study of Larix Gmelinii at the forest border in the lower Kolyma river region north eastern Siberia.
  Gunneria 69 i pdf-format.

1994

 • Bruteig, I.E. Distribution, ecology and biomonitoring studies of epiphytic lichens on conifers.
  Gunneria 68 i pdf-format.

1993

 • Woelkerling, Wm J. Type Collections of Corallinales (Rhodophyta) in the Foslie Herbarium (TRH).
  Gunneria 67 i pdf-format.

1992

 • Holthe Torleif , Identification of Annelida Polychaeta from northern European and adjacent Arctic waters.
  Gunneria 66 i pdf-format.

1991

 • Wik Birgitta (red.), CENTRE - PERIPHERY. Centres and Formation of Centres through Prehistoric and Historic Times. The 18th Nordic Archaelogist Congress in Trondheim 28.84.9.1989.
  Gunneria 64-1 i pdf-format.
 • Holien, H. & O. Hilmo, Contributions to the lichen flora of Norway, primarily from the central and northern counties.
  Gunneria 65 i pdf-format.

1990

 • Moen Asbjørn, The plant cover of the boreal uplands of Central Norway. l. Vegetation ecology of Sølendet nature reserve; haymaking fens and birch woodlands.
  Gunneria 63 i pdf-format. Kart i pdf-format

1989

 • Bjerck Hein Bjartman, Forskningsstyrt Kulturminneforvaltning på Vega, Nordland, "En studie av steinaldermenneskenes boplassmønstre og arkeologiske letemetoder".
  Gunneria 61 i pdf-format.
 • Sognnes, K. Bergkunsten i Stjørdal 3, Hegraristningane.
  Gunneria 62 i pdf-format.

1988

 • Botnen A. & Tønsberg T. Additions to the lichen flora of central Norway.
  Gunneria 58 i pdf-format.
 • Frisvoll, Arne A. A taxonomic revision of the Racomitrium heterostichum group (Bryophyta, Grimmiales) in N. and C. America, N. Africa, Europe and Asia.
  Gunneria 59 i pdf-format.
 • Sognnes K, Iron Age arrow-heads from Hordaland, Norway, Testing a classification system.
  Gunneria 60 i pdf-format.

1987

1986

 • Flatberg K. I. Taxonomy, morphovariation, distribution and ecology of the Spaghnum imbricatum complex with main reference to Norway.
  Gunneria 54 i pdf-format.
 • Holthe, T. Evolution, systematics, and distribution of the Polychaeta Terebellomorpha, with a catalogue of the taxa and a bibliography.
  Gunneria 55 i pdf-format.

1985

 • Holien, H. & T. Notes on Cladonia asahinae, C. conista and the C. grayi-group In Norway.
  Gunneria 51 i pdf-format.
 • Krovoll A. & M. Nettelbladt, Catalogue of the J.E. Gunnerus herbarium.
  Gunneria 52 i pdf-format.
 • Flatberg K.l. Studies in Myrica gale L., with main emphasis on its occurrence in the inner parts of the Gauldalen area in Central Norway.
  Gunneria 53 i pdf-format.

1984

 • Andren Claés & Göran Nilson (eds). Proceedings of the 2nd Nordic symposium on Herpetology, Goteborg, Sweden, 28-29 January 1982 (11 Abstracts).
  Gunneria 46 i pdf-format.
 • Santhakumaran, L.N. Vertical Distribution of Fouling and Woodboring organisms in Trondheimsfjorden (western Norway).
  Gunneria 47 i pdf-format.
 • Santhakumaran, L.N.& J. -A. Sneli, Studies on the marine fouling and woodboring organisms of the Trondheimsfjord (Western Norway).
  Gunneria 48 i pdf-format.
 • Iversen, S.T. Vegetation of rocky shores. A phytosociological investigation on Frøya, central Norway.
  Gunneria 49 i pdf-format.
 • Schei, A.J.S. The Macrolichens of Dovrefjell National Park.
  Gunneria 50 i pdf-format.

1983

1982

1981

1980

 • Sivertsen Erling & Lipke B. Holthuis The marine Isopod Crustacea of the Tristan da Cunha Archipelago.
  Gunneria 35 i pdf-format.
 • Rustad Ditlef A survey of the intertidal zone of Sognefjorden (Western Norway) with special reference to Balanus balanoides (L.) (Cirripedia).
  Gunneria 36 i pdf-format.

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

 • Strømgren Tor, Zooplankton investigations in Skjomen Preliminary report, November 1969 -January 1971.
  Miscellanea 1 i pdf-format.
 • Malme Lei, Oseaniske skog - og heiplantesamfunn på fjellet Talstadhesten i Fræna Nordvest-Norge, og deres forhold til omgivelsene.
  Miscellanea 2 i pdf-format.
 • Baadsvik Karl, Om klimaet ved jordoverflaten og de temperaturforhold fjellplantene lever under.
  Miscellanea 3 i pdf-format.

 

08 sep 2023

Info

Info