Vitark

Vitark

Vitark er en arkeologifaglig vitenskapelig serie som utgis ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Vitark skal presentere ny norsk og nordisk forskning på og innsikt i arkeologiske problemstillinger.

Vår definisjon av arkeologiske problemstillinger er bred, og favner både grunnforskningspregede kulturhistoriske problemstillinger, kulturarvsspørsmål samt forskningsproblemstillinger relatert til anvendt forskning. Vitark utgir artikkelsamlinger med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale seminarer, antologier, monografier og vitenskapelige bearbeidinger av utvalgte utgravningsprosjekter ved instituttet.

Serien utgis på nivå 1 etter Universitets- og Høgskolerådets standard for vitenskapelige publikasjoner. Seriens redaksjon er primært sammensatt av vitenskapelig ansatte med tilknytning til instituttet. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å benytte egne bindredaktører tilknyttet prosjektet som skal publiseres. Forfatterkretsen skal være nasjonal og internasjonal, og i mindre grad tilknyttet institusjonen. De enkelte utgavene inneholder bidrag på skandinaviske språk eller engelsk. Alle bidrag til serien gjennomgår fagfellevurdering av eksterne forskere, med minimum førstestillingskompetanse.

 

Se innhold og kjøp Vitark hos Museumsforlaget

vitarkbvilde

Vitark no 10