Rapport arkeologisk serie

Rapport arkeologisk serie

Rapport arkeologisk serie inneholder hovedsaklig stoff fra det faglige og geografiske ansvarsområdet til Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Foruten rapporter dreier det seg om vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i mindre omfang. Oppdragsrapporter utgjør en stor del av serien.

Rapportserien er ikke periodisk, og antall nummer pr. år varierer.

Rapportene har normalt et sammendrag på norsk. Innholdet sammenfattes i et innledende abstract. Serien start i 1973.
 

 

Arkeologisk serie

2002

 1. Peacock, E. E. Monitoring the In Situ Archaelogical Deposits at Schultzgt. 3-7, Trondheim, Norway (1996-2001). 123 s.
  Rapport 1 2002 i pdf-format

2001

 1. Berglund, B. "Gassprosjektet" - Arkeologiske undersøkelser på Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke i forbindelse med bygging av metanolanlegg. 206 s.
  Rapport 1 2001 i pdf-format

1996

 1. Stenvik, L. F. Undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging i Meråker, Nord-Trøndelag. 138 s.
  Rapport 1 1996 i pdf-format

1991

 1. Stenvik, L. F. Arkeo-metallurgi. Kurs ved Universitetet i Trondheim 11.-15. januar 1988. 132 s.
  Rapport 1 1991 i pdf-format

1990

 1. Sognnes, K. Arkeologi og etikk. Foredrag holdt ved Det norske arkeologmøtes (NAM) symposium. 46 s.
  Rapport 1 1990 i pdf-format
 2. Søborg, H. C. Arkeologiske undersøkelser 1988 i forbindelse med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Tjeldbergodden. 112 s.
  Rapport 2 1990 i pdf-format

1988

 1. Hatleskog, A-B., Bostwick Bjerk, L.G. & Wenaas, T. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Røstøya. 76 s.
  Rapport 1 1988 i pdf-format
 2. Hatleskog, A-B., Bostwick Bjerk, L.G. & Wenaas, T. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Akset. 117 s.
  Rapport 2 1988 i pdf-format
 3. Søborg, G. C., FJeldstad, S., Fastner, J. & Livik, K. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Lauvøya. 140 s.
  Rapport 3 1988 i pdf-format
 4. Johansen, K., Herje, T., Fastner, J., Pettersen, K., Sanden, J., Selvik, S. F., Wik, B. & Ringstad, B. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Vågøy. 94 s.
  Rapport 4 1988 i pdf-format
 5. Pettersen, K., Aukan, N., Bostwick Bjerk, L.G. & Wik, B. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Grisvågøy. 116 s.
  Rapport 5 1988 i pdf-format
 6. Pettersen, K., Herje, T., Fastner, J., Selvik, S. F., Wik, B. & Sanden, J. Arkeologiske undersøkingar i 1987 i samband med planlagt ilandføring av gass fra Haltenbanken. Alternativ: Storvik. 156 s.
  Rapport 6 1988 i pdf-format
 7. Bakka, E. Helleristingane på Hammer i Beistad, Steinkjer, Nord-Trøndelag. Granskingar i 1977 og 1981. 60 s.
  Rapport 7 1988 i pdf-format

1987

 1. Aage, P., Jevne, E. & Gustafson, L. Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark.
  Rapport 1 1987 i pdf-format

1985

 1. Stenvik, L. F. Arkeologiske registreringer i forbindelse med konsesjonssøknad om kraftutbygging i Meråker, Nord-Trøndelag. 38 s.
  Rapport 1 1985 i pdf-format
 2. Pareli, L. Registreringer av samiske kulturminner i Øvre Glomma. 42 s.
  Rapport 2 1985 i pdf-format
 3. Pareli, L. Registreringer av samiske kulturminner i Vefsnavassdraget. 38 s.
  Rapport 3 1985 i pdf-format
 4. Pareli, L. Registreringer av samiske kulturminner i forbindelse med konsesjonssøknad om kraftutbygging i Meråker, Nord-Trøndelag. 27 s.
  Rapport 4 1985 i pdf-format
 5. Pettersen, K. & Scheen, R. Uransbrekka. Et mesolittisk fangststed. 84 s.
  Rapport 5 1985 i pdf-format

 1984

 1. Pettersen, K. , Stenvik, L. F. & Wik, B. Foredrag på Norsk arkeologmøtes symposium i Trondheim 1983. 174 s.
  Rapport 1 1984 i pdf-format

1983

 1. Pettersen, K. Øvre Glomma. Arkeologiske undersøkelser 1982 i forbindelse med konsesjonssøknad. 113 s.
  Rapport 1 1983 i pdf-format
 2. Selvik, S. F. & Stenvik, L. F. Arkeologiske registreringer og pollenanalytiske undersøkelser Sanddøla-vassdraget, Nord-Trøndelag. 72 s.
  Rapport 2 1983 i pdf-format
 3. Pareli, L. Samiske kulturminner i Sanddøla-vassdraget. 56  s.
  Rapport 3 1983 i pdf-format
 4. Sørheim, H. Rauma - Ulvåa. Arkeologiske undersøkelser 1982 i forbindelse med konsesjonssøknad. 
 5. Årshefte 1983. 102 s.
  Rapport 5 1983 i pdf-format
 6. Sognnes, K. Helleristninger i Stjørdal II, Stjørdal og Lånke sogn. 59 s.
  Rapport 6 1983 i pdf-format

1982

 1. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Ognavassdraget, Nord-Trøndelag. 74 s.
  Rapport 1 1982 i pdf-format
 2. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Stjørdalsvassdraget, Nord-Trøndelag. 172 s.
  Rapport 2 1982 i pdf-format
 3. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Gaulavassdraget, Sør-Trøndelag. 151 s.
  Rapport 3 1982 i pdf-format
 4. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Drivavassdraget, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal. 142 s.
  Rapport 4 1982 i pdf-format
 5. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. 10-års vernede vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Høylandsvassdraget, Nord-Trøndelag. 82 s.
  Rapport 5 1982 i pdf-format
 6. Stenvik, L. F. Verneplan for vassdrag. Arkeologiske kulturminner i Sørlivassdraget, Nord-Trøndelag. 76 s.
  Rapport 6 1982 i pdf-format
 7. Christophersen, A. Oppmåling og undersøkelse av åkerreiner på Talmo, Leksvik og Rinnmoan/Eid, Høylandet, Nord-Trøndelag. 54 s.
  Rapport 7 1982 i pdf-format
 8. Årshefte 1981. 70 s.
  Rapport 8 1982 i pdf-format
 9. Pettersen, K. Steinalder på Vega. En introduksjon og et analyseforsøk.
 10. Sognnes, K. Helleristninger i Stjørdal I, Skatval sogn. 60 s.
  Rapport 10 1982 i pdf-format
 11. Fenne, Ø. Nyare tids kulturminne på Nord-Fosen.
 12. Pettersen, K. Undersøkelse av ei uvanlig grav fra Snåsa. 34 s.
  Rapport 12 1982 i pdf-format

1981

 1. Alsvik, E., Sognnes, K. & Stalsberg, A. Kulturhistoriske undersøkelser ved Store Kvernfjellvatn, Selbu, Sør-Trøndelag, 1978. 185 s.
  Rapport 1 1981 i pdf-format
 2. Sognnes, K. Helleristningsundersøkelser i Trøndelag 1979 og 1980. 36 s.
  Rapport 2 1981 i pdf-format
 3. Årshefte 1980. 84 s.
  Rapport 3 1981 i pdf-format

1980

 1. Wik, B. Båtgrav fra vikingtid. Fagertun av Hesstun, Vevelstad, Nordland. 32 s.
  Rapport 1 1980 i pdf-format

1978

 1. Alsvik, A. S. Skjelettgrav fra 4. årh. e. Kr. på Tommeide, Tomma, Nordland. 36 s.
  Rapport 1 1978 i pdf-format

1977

 1. Farbregd, O. Utgraving av romartids gravhaug på Kvello, Verdal, Nord-Trøndelag 1969-70. 50 s.
  Rapport 1 1977 i pdf-format

1976

 1. Pettersen, K. & Scheen, R. Fortsatt utgraving, 1975 og 1976, på gravfeltet ved Ingridsteinen, Løvik, Aukra, Nøre og Romsdal. 98 s.
  Rapport 1 1976 i pdf-format (arkeologisk serie)

1975

 1. Pettersen, K. Utgravning av steinalderlokaliteter på Stabblandet, Tustna, Møre og Romsdal. 40 s.
  Rapport 1 1975 i pdf-format
 2. Alterskjær, K. & Pettersen, K. Utgravning av steinalderlokalitet på Ulset, Tingvoll, Møre og Romsdal. 44 s.
  Rapport 2 1975 i pdf-format

1974

 1. Farbregd, O. To Nordtrønderske båtgraver. Lø, Steinkjer. Utgraving 1969. Haug, Verdal. Utgraving 1970. 42 s.
  Rapport 1 1974 i pdf-format
 2. Olsen, A. B. Utgravning av gravhaug på Hynne, Levanger, Nord-Trøndelag. 33 s.
  Rapport 2 1974 i pdf-format
 3. Farbregd, O., Marstrander, S. & Torgersen, J. Bronsealders skjelettfunn på Sund, Inderøy, Nord-Trøndelag, på bakgrunn av andre bronsealdersfunn. 32 s.
  Rapport 3 1974 i pdf-format
 4. Pettersen, K. Kartlegging av fornminneområde på Hesstun, Vevelstad, Nordland. 26 s.
  Rapport 4 1974 i pdf-format
 5. Alterskjær, K. Ulvåvassdraget, Rauma, Møre og Romsdal. Arkeologisk forprosjekt 1974. 31 s.
  Rapport 5 1974 i pdf-format
 6. Alterskjær, K. Mohalsen 1974. Vega, Nordland. Utgravning av steinalderboplass.
 7. Løken, T. Utgravning på gravfelt ved Løvik, Aukra, Møre og Romsdal. 46 s.
  Rapport 7 1974 i pdf-format
 8. Bakka, E. & Gaustad, F. Helleristningsundersøkelser i 1974 i Beistad, Steinkjer, Nord-Trøndelag. 38 s.
  Rapport 8 1974 i pdf-format

1973

 1. Løken, T. Utgravning av gravrøyser på Gullvik av Rømmen, Bjugn, Sør-Trøndelag. 18s.
  Rapport 1 1973 i pdf-format
 2. Alterskjær, K. Øvre Orkla 1973. Kvikne, Tynset, Hedmark. Arkeologisk forprosjekt.
 3. Alterskjær, K. Åbjøra 1973, Bindal, Nordland. Arkeologisk forprosjekt. 24 s.
  Rapport 3 1973 i pdf-format
 4. Alterskjær, K. Øvre Glomma 1973. Røros, Sør-Trøndelag. Arkeologisk forprosjekt.
 5. Jonsson, B. Utgravning av gravrøys på Ytre Midsund, Midsund, Møre og Romsdal. 11 s.
  Rapport 5 1973 i pdf-format
 6. Jonsson, B. Utgravning av skadet gravhaug på Nedre Fisknes, Steinkjer, Nord-Trøndelag. 11 s.
  Rapport 6 1973 i pdf-format
 7. Jonsson, B. Undersøkelse av skjelettgrav etc. på Skei, Dønna, Nordland. 18s.
  Rapport 7 1973 i pdf-format

Marinarkeologisk serie

1976

 1. Fregattskipet "perlen". 16. mars 1781. Utgravning 1975. 107 s.
  Rapport 1 1976 i pdf-format (marinarkeologisk serie)