Bli med ut!

Bli med ut!

I "Bli med ut!" inviterer NTNU Vitenskapsmuseets botanikere og zoologer til turer inn i noen av de temaene som vi arbeider med i forskning og forvaltning.

Gjennom "Bli med ut!" ønsker vi å nå ut til flest mulig naturinteresserte med noe av den kunnskapen vi har om natur og miljø, som er under stadig endring.

Temaene i heftene varierer mellom presentasjoner av spesielle midtnorske naturområder, plante- eller dyregrupper, og særegne naturfenomener.

Serien er uperiodisk og utgis med varierende antall numre per år.

Heftene 1 til 11 kan lastes ned gratis som pdf-filer. De nyere heftene kan du kjøpe hos Fagbokforlaget eller i museumsbutikken i Gunnerus bygget. 

Kjøp nye Bli med ut!

Kjøp nye Bli med ut!

Forside "Bli med ut" nr. 13Bli med ut nr. 13: Tautra – den mangfoldige fugleøya i Trondheimsfjorden. Per Gustav Thingstad (red.)

Trondheimsfjorden er fattig på øyer, men utenfor Frostalandet ligger ei perle. Tautra og det grunne Svaet er absolutt verd et besøk. I dag er området vernet og har status som et Ramsarområde. Det innebærer at denne våtmarkslokaliteten har internasjonal betydning. Naturkvalitetene er mangeartete. Den sterkt kulturpåvirkete delen av verneområdet på Tautra kan vise til en lang historisk bruk. Dette gjenspeiles også i artsmangfoldet, ettersom det både innen flora og fauna opptrer mange kulturtilknyttete arter på øya.

Kjøp "Bli med ut" i Museumsbutikken Gunnerus eller fra Fagbokforlaget

Forside "Bli med ut" nr. 12Bli med ut! nr 12: Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien.

Sølendet ble i mange hundre år, helt fram til 1950, brukt til utmarksslått. Området er dominert av rik myr- og engvegetasjon som ga store høyavlinger. Etter fredningen i 1974 er 1,6 km² restaurert som slåttemark. Naturreservatet, med tre høyløer og to slåttebuer framstår i dag som et levende og variert kulturlandskap som kan oppleves gjennom to naturstier.

Kjøp "Bli med ut" i Museumsbutikken Gunnerus eller fra Fagbokforlaget.

20 jun 2023

Last ned eller kjøp

Last ned eller kjøp

Forside "Bli med ut"Per Gustav Thingstad (red.): I midtnorsk naturarv
Bli med ut! nummer 11 som pdf

Kjøp hefte hos Fagbokforlaget
 

 

Forside "Bli med ut"Per Gustav Thingstad: Livets utvikling!
Bli med ut! nummer 10 som pdf

Kjøp hefte hos Fagbokforlaget

 

Forside "Bli med ut"Dag Dolmen: Norsk amfibier og reptiler (Feltherpetologisk guide)
Bli med ut! nummer 9 som pdf

Kjøp hefte hos Fagbokforlaget

 

Forside "Bli med ut"Eli Fremstad, Ane Senstad Guldahl og Toril Solli: Fra en gammeldags hage.
Bli med ut! nummer 8 som pdf

Kjøp hefte hos Fagbokforlaget

 

Forside "Bli med ut"Eli Fremstad (red.) og Per Gustav Thingstad (red.): Nidelva, Trondheims hjerte.
Bli med ut! nummer 7 som pdf.


 

Forside "Bli med ut"Olav Hogstad: Insektsetere og flaggermus.
Bli med ut! nummer 6 som pdf.

 

 

Forside "Bli med ut"Kjell Ivar Flatberg: Primula og Primulahagen på Ringve.
Bli med ut! nummer 5 som pdf.

 

 

Forside "Bli med ut"Eli Fremstad (red.) og Dag Dolmen (red.): Bymarka.
Bli med ut! nummer 4 som pdf.

 

 

Forside "Bli med ut"Eli Fremstad og Thyra Solem: Akeleie og abrodd. Hagens tradisjonsplanter.
Bli med ut! nummer 3 som pdf.

 

Forside "Bli med ut"Olav Hogstad: Fauna i endring. Hva har skjedd med fugler og pattedyr på hundre år? 
Bli med ut! nummer 2 som pdf.

 

Forside "Bli med ut"Eli Fremstad (red.): Helt fossilt! Fra dinosaurene til oljealderen.
Bli med ut! nummer 1 som pdf.