Nasjonallaboratoriene for datering

NTNU Vitenskapsmuseet:

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering består av et laboratorium for karbon-14 datering og et dendrokronologisk laboratorium. Nasjonallaboratoriene driver forskning innen dateringsmetodikk og –anvendelse og tilbyr dateringstjenester til interne og eksterne brukere og i forskningssamarbeid.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Forskning

Forskning

Tjenester

Tjenester

Ansatte

Ansatte

Lab staff