NTNU Vitenskapsmuseet:

Nasjonallaboratoriene for datering


Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering (SA) daterer arkeologisk, geologisk og organisk materiale ved hjelp av karbondatering (14C) og dendrokronologisk datering (analyse av årringer). Våre laboratorier er de eneste i Norge som foretar aldersbestemmelse av arkeologiske og naturvitenskapelige prøver av organisk materiale.

Kontaktinformasjon

  • Ansatte
  • Telefon: Nasjonallaboratoriene for datering har dessverre for tiden problemer med telefonssystemet. Det er derfor vanskelig å få ringt oss. Derfor bes alle som vil kontakte oss om å bruke epost: datlab@vm.ntnu.no. Hvis saken haster, kan du ringe Terje Thun på mobil 91897525. Vi beklager utfordringene dette kan medføre for kundene våre.
  • E-post: datlab@vm.ntnu.no
  • Kontaktpersoner: Marie-Josée Nadeau og Terje Thun
  • Postadresse: 7491 Trondheim
  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 5, Gløshaugen, Trondheim