Nasjonallaboratoriene for datering

NTNU Vitenskapsmuseet:

Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering


Nasjonallaboratoriene for datering

Nasjonallaboratoriene for datering (SA) daterer arkeologisk, geologisk og organisk materiale ved hjelp av karbondatering (14C) og dendrokronologisk datering (analyse av årringer). Våre laboratorier er de eneste i Norge som foretar aldersbestemmelse av arkeologiske og naturvitenskapelige prøver av organisk materiale.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Dendrokronologisk datering

Dendrokronologisk datering

Foto: Geir Mogen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Karbondatering