Historie

Historie

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble stiftet i 1760, og er dermed Norges eldste eksisterende vitenskapelige institusjon. Det var Selskabet som startet museet.

NTNU Vitenskapsmuseet har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS, som ble stiftet i 1760. Dette var den første institusjonen opprettet i Trondheim med vitenskap og forskning som hovedformål. Året etter publiserte DKNVS Norges første vitenskapelige tidsskrift. DKNVS tidsskrifter, DKNVS skrifter og DKNVS årbok publiseres den dag i dag.

I 1926 ble DKNVS omorganisert til å bli både akademi og museum. Stortinget vedtok i 1968 opprettelsen av Universitetet i Trondheim, og museet ble overført til universitetet 1. april 1984. Ringve botaniske hage ble åpnet i 1973 som en universitetshage, og lagt til DKNVS Museet i 1981.

En ny omorganisering fra 1. januar 1996 førte til opprettelsen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. I 2005 ble NTNU Vitenskapsmuseet sidestilt med fakultetene ved NTNU, med representasjon i Dekanrådet og Det sentrale forskningsutvalg.

Vår utstilling 1760, tar for seg starten på moderne vitenskap, DKNVS, og våre grunnleggere Gunnerus, Schøning og Suhm.

Les mer

Les mer

 
Birigtta Berglund har skrevet "Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab – en 1700-tallshistorie fra Trondheim" i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Les artikkelen her

Copyright 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab.


Bilder til Historie

Fra Hammers samling. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Glassmaleri i kirkesamlingen. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet.