Historie

Historie

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble stiftet i 1760, og er dermed Norges eldste eksisterende vitenskapelige institusjon. Det var Selskabet som startet museet.

NTNU Vitenskapsmuseet har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS, som ble stiftet i 1760. Dette var den første institusjonen opprettet i Trondheim med vitenskap og forskning som hovedformål. Året etter publiserte DKNVS Norges første vitenskapelige tidsskrift. DKNVS tidsskrifter, DKNVS skrifter og DKNVS årbok publiseres den dag i dag.

I 1926 ble DKNVS omorganisert til å bli både akademi og museum. Stortinget vedtok i 1968 opprettelsen av Universitetet i Trondheim, og museet ble overført til universitetet 1. april 1984. Ringve botaniske hage ble åpnet i 1973 som en universitetshage, og lagt til DKNVS Museet i 1981.

En ny omorganisering fra 1. januar 1996 førte til opprettelsen av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. I 2005 ble NTNU Vitenskapsmuseet sidestilt med fakultetene ved NTNU, med representasjon i Dekanrådet og Det sentrale forskningsutvalg.

Vår utstilling 1760, tar for seg starten på moderne vitenskap, DKNVS, og våre grunnleggere Gunnerus, Schøning og Suhm.

Bilder til Historie

Fra Hammers samling. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Glassmaleri i kirkesamlingen. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet.