Forskergrupper

Forskergrupper

I forskergruppene kan du lese mer om arbeidet til de ulike fagmiljøene på museet og komme i kontakt med våre fagfolk. Nederst kan du lese mer om våre forskningsområder og stategier.

Forskergrupper

Varebil med oppmålingsutstyr bak

Temar (Engelsk)

Terrestrial, Marine and Aerial Remote sensing for archaeology.

Kvinne sitter i lyngen og studerer prøver

Taxa (Engelsk)

Integrative Taxonomy and DNA Barcoding.

Illustrasjonsbilde: landskap

Marine Ventures (Engelsk)

Archaeological research on human relation to the sea.

Holomuseomics logo

Holomuseomics (Engelsk)

Research on evolutionary history using novel genomic tools.

Bio3D logo

Bio3D (Engelsk)

Three dimensions of biodiversity across three scales.

Reindeer eating

BLUES

Effekter av arealbruk og klimaendringer på biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Bryology logo

The Bryology Group (Engelsk)

Research on speciation in bryophytes.

Ferskvann logo

Ferskvann

Effekten av menneskelig påvirkning på leveområder og arter tilknyttet ferskvann og brakkvann.

To personer tar prøve i myra

Myr

Vegetasjonsøkologi og bevaringsbiologi innenfor myr og kulturlandskap.

Muligheter og samarbeid