Forskergrupper

Forskergrupper

I forskergruppene kan du lese mer om arbeidet til de ulike fagmiljøene på museet og komme i kontakt med våre fagfolk. Nederst kan du lese mer om våre forskningsområder og stategier.

Forskergrupper

Lær mer om forskergruppen BIO3D

Bio3D (engelsk)

Three dimensions of biodiversity across three scales.

Lær mer om forskergruppen BLUES

BLUES

Effekter av arealbruk og klimaendringer på biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Lær mer om forskergruppen Environmental Archaeology

Environmental Archaeology (engelsk)

The group explores epistemological and ontological pathways to understand issues of core importance to studying ecological questions of the past.

Lær mer om forskergruppen Ferskvann

Ferskvann

Effekten av menneskelig påvirkning på leveområder og arter tilknyttet ferskvann og brakkvann.

Learn more about the Holomuseomics research group

From Foragers to Farmers (engelsk)

Northern hunter-gatherer and early farming societies.

Lær mer om forskergruppen Holomuseomics

Holomuseomics (engelsk)

Research on evolutionary history using novel genomic tools.

Learn more about the Iron Age to Historical Archaeology research group

Iron Age to Historical Archaeology (engelsk)

IAHA strives to increase the use of interdisciplinarity to answer archaeological questions between the Early Iron Age and recent history.

Lær mer om forskergruppen Marine Ventures

Marine Ventures (engelsk)

Archaeological research on human relation to the sea.

Lær mer om forskergruppen Myr

Moser og myr

Vegetasjonsøkologi og bevaringsbiologi innenfor myr og kulturlandskap.

Lær mer om forskergruppen Taxa

Taxa (engelsk)

Integrative Taxonomy and DNA Barcoding.

Lær mer om forskergruppen Temar

Temar (engelsk)

Terrestrial, Marine and Aerial Remote sensing for archaeology.

Lær mer om forskergruppen The Bryology Group

The Bryology Group (engelsk)

Research on speciation in bryophytes.

 
Lær mer om forskergruppen MIOME

MIOME (engelsk)

The group applies multidisciplinary approaches to investigate marine biodiversity.

 

Muligheter og samarbeid