Har du funnet noe?

Har du funnet noe?

Mange av gjenstandene i samlingene våre er kommet til museet fra ivrige samlere, privatpersoner som har kommet over noe spennende eller dyktige amatører som har ønsket å dele det de har funnet med flere.

NTNU Vitenskapsmuseet er svært interessert i å vite om kulturminner under vann, og botaniske eller zoologiske funn som folk gjør.

Dersom du finner kulturhistoriske gjenstander som kan være fra før 1537 eller mynter fra før 1650 på land, henvender du deg til fylkeskommunen i det fylket der funnet er gjort. Fylkeskommunen vil vurdere om gjenstanden faller inn under kulturminneloven, og i så fall registrere funnstedet i Riksantikvarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer.

Les mer hos Riksantikvaren om hvordan du skal gå frem for å melde inn arkeologiske funn og metallsøkerfunn på land til fylkeskommunene.

Les mer om:

Via skjemaet under kan du registrere både sjøfunn, botaniske eller zoologiske funn. For funn under vann har vi egne retningslinjer.

Skjema:

Veiledninger:

 

Bilde Funnet noe