Hjertebank

Ultralyd og hjerte

Hjertebank

Doppler-ultralyd har gjort det mulig på en enkel måte å måle trykket og pumpeevnen i hjertet uten at legen trenger å gjøre et inngrep i blodårene. Ultralyd gir ingen risiko for pasientene og det tar kortere tid. Mens en hjertekateterisering krever et team med lege og sykepleiere, utføres en ultralydundersøkelse av én lege.

  • Jenny - regnemaskin og navnet på den første pasienten
  • PEDOF- første ultralydapparat i verden som kunne måle høye blodstrømshasigheter som kan finnes ved hjerteklafflidelser.
  • DAISY og ALFRED - Instrumentene med Doppler-ultralyd får nye funksjoner
  • CFM 750 - 2- dimensjonale bilder av organer og blodstrømshastigheter

Utvikling av fargedoppler

Møt Hans Torp som utviklet fargedoppler.

Lommeultralydapparatet Vscan

Vscan i bruk på en pasient for å se ultralydbilde av hjertetStudier har vist at en undersøkelse med hjelp av Vscan i en av fem tilfeller kan gi en annen diagnose enn legen i utgangspunktet ville ha satt. Vscan er også nyttig for å få en bekreftelse på den diagnosen legen mistenker. 

I 2009 kom Vscan - et ultralydapparat i lommeformat utviklet av GE Vingmed i Horten i nært samarbeid med forskere ved NTNU. Vscan gjør det mulig å foreta en undersøkelse av de indre organer i for eksempel akuttmottak.

Se en kort video om Vscan

(Foto: Geir Mogen)

Teknologi med kundeverdi

Allerede fra starten av så utviklerne ved NTNU (tidligere NTH), med Bjørn Angelsen i spissen, at teknologien kunne redde liv. Angelsen samarbeidet tett med lege Liv Hatle. I dag er GE Vingmed ledende i verden på ultralyd, med Trondheim og Horten som to viktige byer. Kjell Kristoffersen (sjefsingeniør i GE Ultrasound), Kjell Arne Ingebrigtsen (tidligere leder av Vingmed) og Terje Skjerpe (lege ved St. Olavs Hospital) er med i denne filmen om ultralydeventyret i Norge.

hjertebank (banner)

Hjertebank, om ultralyd i Trondheim

GE Vingmed og Trondheim

GE Vingmed og Trondheim

Samarbeidet mellom NTNU og dagens GE Vingmed startet allerede på 70-tallet.