Gjenstandssamlinga

Gjenstandssamlinga

Samlinga består av gjenstandar frå medisinsk praksis og forsking frå St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitskap. Datering av gjenstandane varierer. Dei fleste blir plasserte til å ha vore i bruk frå ca 1950 fram til 2000-talet.

Testglass til proteinometer.
Testglas til proteinometer.

Det går føre seg ein gjennomgang av alle gjenstandar for å kartleggja kva som finst. Alle gjenstandar blir registrerte i Universitetshistorisk samling (UHS), som er ein felles database for NTNU. Ca. 900 gjenstandar er per januar 2023 registrert i UHS frå Medisinsk museum.

Registrerte gjenstandar kan søkjast opp frå nettsida til UHS.

Gjenstandssamlinga frå det tidlegare Psykiatrihistoriske museet på Rotvoll er overført Medisinsk museum og vil etter kvart bli del av samlinga. Dette er førebels ikkje registrert i UHS.

Donasjon av gjenstander

Donasjon av gjenstander

Vi vurerer fortløpende henvendelser om donasjon av gjenstander til Medisinsk museum, og vi tar av og til imot gjenstander fra private for vurdering.

Om du har gjenstander som du kunne tenke deg å donere til museet, ber vi om at du sender oss en e-post til samlingsforvalter


Gjerne fyll inn skjema for mottak og legg ved din epost.

Ting fra Medisinsk museum

Ting fra medisinsk museum 
historier om gjenstander.