Gjenstandssamlingen

Gjenstandssamlingen

Samlingen består av gjenstander fra medisinsk praksis og forskning fra St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Datering av gjenstandene varierer. De fleste plasseres til å ha vært i bruk fra ca 1950 fram til 2000-tallet.

Testglass til proteinometer.
Testglass til proteinometer.

Det pågår en gjennomgang av alle gjenstander for å kartlegge hva som finnes. Alle gjenstander registreres i Universitetshistorisk samling (UHS), som er en felles database for NTNU. Ca. 900 gjenstander er per januar 2023 registrert i UHS fra Medisinsk museum.

Registrerte gjenstander kan søkes opp fra hjemmesiden til UHS.

Gjenstandssamlingen fra det tidligere Psykiatrihistoriske museet på Rotvoll er overført Medisinsk museum og vil etter hvert bli del av samlingen. Dette er foreløpig ikke registrert i UHS.

Ting fra Medisinsk museum

Ting fra medisinsk museum 
historier om gjenstander.