Daisy

Daisy

DAISY ble utviklet i 1979 og er Doppler ultralyd med spektralanalyse. DAISY står for Doppler Analysis and Imaging SYstem.

DaisyVed Doppler-målinger kodes blodhastigheten inn i et frekvensskift av den utsendte ultralydfrekvensen. For å bestemme hastighetene må en derfor foreta en form for frekvensanalyse. Initialt ble det i PEDOF beregnet midlere og maksimalt frekvensskift som gav midlere og maksimal hastighet i observasjonsvolumet. Dette hadde flere svakheter, og i løpet av 1978-79 ble det ved Teknisk Kybernetikk og SINTEF utviklet en sanntid spektralanalysator, basert på nyutviklete bucket-brigade kretser ved University of California, Berkeley, hvor Bjørn Angelsen var post doc stipendiat i 1978. Denne spektralanalysatoren fikk navnet DAISY, og hadde betydelig bedre stabilitet enn middel og maksimalfrekvens-analysen.

DAISY ble benyttet også i IREX IIIB, Vingmed CFM-700/750, men ble i Vingmed Sys V avløst av digital signalprosessor. I senere instrumenter utføres spektralanalysen in en PC.

 

ALFRED

ALFRED

I 1978 tok to av studentene fra 1976, Kjell Kristoffersen og Arne Grip, teknologien et hakk videre ved utviklingen av et instrument som også kunne benyttes til å måle blodstrøm i små kar og ved operasjoner. Intrumentet fikk navnet ALFRED. Det er en forkortelse for All Frequency Doppler. Det hadde forøvrig samme funksjon som PEDOF.

 

Kilde: registreringsskjema for utstyr, skrevet av Bjørn Angelsen.