Jenny

Jenny

Jenny ble utviklet av Rune Aaslid og Alf Brubakk. Modellen besto av 50 ulineære differensialligninger som ingen tilgjengelig digital computer på den tiden kunne løse. Det var derfor nødvendig å bygge en analog computer.

Jenny er en analog sirkulasjonsmodell som ble utviklet ut fra den tanke at hvis man kunne lage en tilstrekkelig god modell av sirkulasjonen og reguleringen av denne, så kunne man bruke denne modell klinisk ved å måle variabler i modellen som vi ikke kunne måle hos pasienten, for derved å få større innsikt i hjertet og karsystemets fysiologi og patofysiologi.

Jenny ga innsikt i betydningen av compliance i karsystemet, noe klinikerne på den tiden hadde liten tro på. Modellen ble brukt i studier av blodtrykkregulering.

Jenny la grunnlaget for Aaslid og Brubakks doktorgrader. Modellen ble av Brubakk brukt i undervisning, men den fikk liten klinisk betydning; den var nok noe forut for sin tid.

Navnet Jenny var navnet på den første pasienten den ble brukt på; en pasient med malign hypertensjon.

 

Kilde: registreringsskjema for utstyr, skrevet av Alf Brubakk og Rune Aaslid.

Jenny - bilde

Sirkulasjonsmodellen Jenny