CFM 750 og hjerte

CFM 750 og hjerte

CFM 750 kunne vise et 2-dimensjonalt bilde av hjerte og de fleste andre indre organer, inklusive fosterorganer. Apparatet kunne også gi 2-dimensjonale fargebilder av blodstrømshastigheter, noe som var til stor hjelp for bedre diagnose av hjerteklaffelidelser og andre hjertedefekter både på foster og fødte individer. Instrumentet kunne også gjøre ordinære Doppler-målinger av blodstrømshastigheter.

 

Messe i Atlanta

Den første versjonen, CFM-700, ble vist på American College of Cardiology (ACC), Atlanta i mars 1986. Den forbedrete versjonen CFM-750 ble introdusert i 1990. Med disse instrumentene plasserte Vingmed Sound seg som totalleverandør av ultralydinstrumenter for hjerteundersøkelser, og har blitt en ledende leverandør av ultralydapparater.

Instrumentet ble solgt i ca 4500 eksemplarer frem til rundt 1997. Bilde- og signalkvaliteten var betydelig forbedret i forhold til andre apparater, og man kunne i tillegg vise bilder av blodstrømmen i hjertet, noe som var til stor hjelp for bedre diagnose av klaffelidelser og septum defekter. Instrumentet ble avløst av Vingemed Sys V, som ble introdusert i 1995.

På Nasjonalt senter for fostermedisin ble den gamle CFM 750 fra 1990 brukt helt til 2006 på grunn av den unikt gode kvaliteten både på bilde og blodstrømsmålinger.

Kilde: registreringsskjema for utstyr, skrevet av Bjørn Angelsen.

CFM 700 (historisk bilde)

CFM 700 i bruk av Terje Skjerpe i 1986. Stein Samstad er testperson.