Øver seg på å være spillutviklere

Excited

Øver seg på å være spillutviklere

GameLab forbereder studentene på livet etter studiene - fra dag én.

 

Se for deg at du kommer første dag på universitetet, og det som møter deg er beskjeden om at du, sammen med gruppen din, må komme opp med tre ideer til apper som blir publisert på App Store og Google Play.

Det er kanskje litt satt på spissen, men med Game Lab tilbyr NORD universitet studentene ved Spill og opplevelsesteknologi et innblikk i hvordan yrkeslivet fungerer allerede fra starten av.

- Dette er et fag helt uten tradisjonell klasseromsundervisning. Studentene starter prosjektet med å legge fram i hvert fall tre forskjellige ideer. Deretter velger faglærerne i samarbeid med én eller flere eksterne veiledere, den ideen vi har mest tro på.

Det sier Trond Olav Skevik, som er universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved NORD universitet i Steinkjer.

Spiller oppdragsgiver

Totalt i løpet av studiet har studentene seks GameLab-er. Én hvert semester. Før den første får de en tre uker lang “boot camp” for å komme litt inn i det, og tenke ut gode ideer, det gjør de ikke på de resterende.

- Vi har litt forskjellig fokus de forskjellige årene. Det starter veldig åpent: de skal bite over for mye. Litt av målet når de begynner er at de skal lære at det er veldig komplekst å lage gode applikasjoner, uansett om det er for underholdning, læring, eller informasjon. Det er mye arbeid, og krever planmessig jobbing.

Studentene blir innledningsvis delt inn i relativt små grupper.

- Ideelt sett ikke er ikke gruppen større enn 3-4 personer. Det er en fin størrelse når de er i startfasen. Så blir det litt mer komplekst etter hvert. Tredjeåret tillater vi at gruppen består av 8-9 personer, men kun hvis vi vet at gruppelederen kan jobben sin, og tar ansvar, forklarer Skevik.

Og selv om det ikke er ordinær undervisning i faget, er det god kommunikasjon med resten av studieløpet.

- Vi sørger for at de får nok opplæring i de andre fagene, som er programmering, tegning, 3D-modellering, og spilldesign, som går parallelt. Så de får selvfølgelig hjelp underveis, men det starter rett på.

Skevik og de andre fagansvarlige spiller, sammen med de eksterne veilederne, oppdragsgiverne.

- Veilederene gir tips og råd, men vi bestemmer også om prosjektet skal få mer tid, eller om det skal stoppes. Det er en av de tingene som ligger i bunn her: hvis de ikke har nok progresjon, eller hvis vi ser at det bli for vanskelig, er det bedre om de starter på nytt. Så da må de tenke ut tre nye ideer, og starte hele prosessen på nytt, forteller han. Jeg tror vi stoppet tre grupper bare i høst, forteller han.

Hardtarbeidende studenter

GameLab har vært en del av studieløpet siden 2011, og ble startet i samarbeid med spill-pioneren Dino Dini, som har vært i bransjen siden åttitallet. Skevik forteller at studentene, i tillegg til å lage spill og applikasjoner, også lærer seg gode arbeidsrutiner gjennom dette faget. På den harde måten.

- Studentene har gjerne et elsk/hat-forhold til dette. De som klarer å få et godt system, og gode rutiner, har ofte et positivt forhold til game lab. De som ikke får samme flyten i det, eller ikke får til å jobbe med teamet sitt, kan lett kjenne at det går utover motivasjonen.

Det første semesteret gir faget fem studiepoeng, mens det de øvrige gir ti. Det gjenspeiles også i timekravet. Et krav studentene forøvrig ligger langt over.

- Studentene har et krav om at de skal bruke åtte timer i uka her på skolen det første semesteret. Selv om det ikke er undervisning skal de dokumentere hva de gjør, slik at vi får oversikt over hvordan de jobber, og hvordan de jobber sammen. På de resterende GameLab-ene er kravet at de jobber 16 timer i uka med det. I snitt har timetallet på de siste GameLab-ene ligget på 20-25 timer i uka.

At studentene har blitt mer hardtarbeidende, er en tendens Skevik har lagt merke til de siste årene.

- De som går førsteåret nå, er på et helt annet sted enn tidligere førsteårsstudenter. De har et helt annet ferdighetsnivå, og et annet fokus. Dette kommer blant annet av at vi har gjort litt om på måten vi tar inn folk på. Vi ber nå studentene om å inkludere en portefølje, og et motivasjonsbrev. Det har ført til at vi skreller vekk mange som ikke helt vet hva det handler om.

Det internasjonale miljøet på Steinkjer er stort og mangfoldig. Dette teller positivt for kvaliteten på studiet, mener Skevik.

- De som kommer fra andre siden av jorden er ikke først og fremst her for å få seg venner. Mange har spart lenge for å kunne studere her i tre år. Ikke alle land har støtteordninger til å studere i Norge, og her har vi folk fra hele verden.

Også aldersspennet er stort.

- De yngste er 19 og de eldste nesten 40. Så det er stor spredning, både i livserfaring, kunnskap, og ferdigheter.

Variert erfaring

Og selv om studentene har variert erfaring i det de begynner på studiet, er målet at de skal kunne finne ut av, og i større grad spisse, kompetansen sin underveis i studieløpet. I noen tilfeller betyr det å fullstendig forandre retning.

- Vi har folk som har kommet hit med målet å bli 3D-modellerer, men som har endt opp med å bli en fantastisk programmerer, sier Skevik.

Erfaringen fra GameLab åpner også andre dører enn rene spillutviklerjobber.

- Jeg har sett studenter få lederjobber takket være erfaringer de har fått gjennom GameLab.  Noen har også blitt lærere, og noen har fått jobb blant annet blant annet innen avansert automatikk og forsvarsrelatert industri, legger Skevik til.

Hvordan teamene er satt sammen, er ingen tilfeldighet. Det går i takt med ferdighetsnivået, og ønsket om at studentene skal spesialisere seg.

- Vi begynner med små grupper på kun tre-fire personer. Det er en fin størrelse når de er i startfasen. Tredjeåret tillater vi at gruppen består av åtte-ni stykker, men kun hvis vi vet at gruppelederen kan jobben sin, og tar ansvar, forteller han, og legger til:

- Er du medlem av et lite team må du jo i større grad være «potet», men på et større team kan du få mulighet til å spesialisere deg. Så er det jo også slik at ønsker du å spesialisere deg innen 3D, men havner på et team som lager 2D-spill, så får du jo ikke det. Derfor handler det også litt om å plassere de riktige folkene sammen.

 

Påskequiz og shopping i Sør-Korea

For å få A i de tre avsluttende GameLab-ene må studentene lansere applikasjonen på enten App Store eller Google play. Det er derfor ingen overraskelse at det har blitt en del spill gjennom årene, deriblant noen virkelig populære.

- Nylig lanserte noen av studentene et VR-spill som heter OVRshot, og er et flerspiller VR bueskytespill. Det har fått ganske gode kritikker, og har faktisk blitt kjøpt av et firma som produserer underholdning for kjøpesentre i Sør-Korea, forteller Skevik.

Den mest populære er kanskje likevel et spill som var en kombinasjon av gamelab og en bacheloroppgave.

- Noen studenter laget et påskespill for noen år siden. Det var en quiz-app, og derfor perfekt for hytteturen. Det var på topplisten over mest nedlastede spill like før påske det året, avslutter han.

Gamlab i andre IT-studier

Gjennom senterstatusen får Excited lettere oppmerksomhet og interesse hos faglærere, slik også fra våre ledere.

- Når vi har fått oppmerksomheten kan vi være smidige og raske med å innvilge den lille ekstra støtten som gjør det å teste ut nye metoder mye mer gjennomførbart for faglærerne i en travel hverdag.

Gjennom arbeidet med Excited ble Girts Strazdins fra Ålesund intervjuet av Robin Munkvold. Strazdins var en av faglærerene som allerede underviste med LtC-metoder og som ble interresert i å teste ut Gamelab i sitt fag.  Girts søkte deretter såkornmidler fra Excited i form av et miniprosjekt for å teste ut Gamelab i sitt fag.

Hva sier studentene selv om Gamelab

Hva sier studentene selv om Gamelab