Om Energikontakten

Om Energikontakten

Energikontakten ble opprettet høsten 2003 for at norsk energiforsyning, industri og forvaltning skal få muligheten til å bidra i arbeidet med å sikre rekruttering.

Vår visjon Samarbeid om kompetanse for fremtidens energiløsningerer henspeiler at Energikontakten skal bidra til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til og utvikling av sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU.

EnergiKontakten er formelt og regnskapsmessig organisert som et prosjekt ved NTNU. Den daglige driften av EnergiKontaktens løpende virksomhet besørges av daglig leder utpekt av styret og engasjert av NTNU i et avtalt omfang.

Øverste organ er EnergiKontaktens årsmøte.

Logo


EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no