Kategorier
etikk filosofi Nye bøker UBrss

Ny bok om vitenskap, etikk og politikk

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU, har nylig gitt ut boken Vitenskap, etikk og politikk (Fagbokforlaget 2018). Her stilles bl.a. følgende viktige spørsmål: Har mennesket fri vilje? Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste? Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre? Har vi rett til å prioritere menneskers interesser fremfor dyrs? Bør vi utvikle atomvåpen? En rekke etiske teorier gjennomgås (Kants pliktetikk, nytteetikk m.m.).

Man kan lese innholdsfortegnelsen og et utdrag på nett, og ellers finnes et par eksemplarer av boken i trykt utgave på Biblioteket Dragvoll.  Se også Materstvedts egne nettsider, materstvedt.net.

Boken har også fått gode anmeldelser, se bl.a. anmeldelse i Forskerforum.

9788245021813

Kategorier
Copyright Open Access Open science Publishing UBedu UBrss

A ‘new’ PhD on Track from 6 November 2018

PhD on Track is a web resource aimed primarily at PhD candidates and early career researchers. The ambition is to provide an accessible point of departure for beginning researchers related to searching and reviewing scholarly literature, academic writing, and sharing and publishing reports and data.  

The three main themes on the page are Search and Review, Share and Publish, and Open Science.

New content: Open science 

The open science section discusses some of the fundamental issues on open access publishing, open archives, (for example NTNU Open), research data and data management, including how to make a data management plan and how to handle sensitive data. Pre-registration, research ethics, copyright issues, and research assessment are also discussed.

PhD on Track provides an overview of the most essential information about open science in one resource.

Why an open science section? Revisions of the first (2013) version of PhD on Track were made in response to important developments regarding new national and international guidelines on open publishing and data management, and in open science in general.

Data management stages

The different data handling stages of a research project are visualized in an interactive circular model:
Search Data – Data Management Plan – Describe Data – Archive Data – Publication

For example, click on the arrow marked Search Data to get useful information on where to find data you are free to use.

You can also search for information on the PhD on Track website by using the search button on top right:

In the Search and Review section, the ‘new’ PhD on Track website also provides information on academic writing, workflow and systematic search and review . And quite a lot more.

About PhD on Track

PhD on Track is an open, freely available resource provided by the libraries of the University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, NHH Norwegian School of Economics, the University of Oslo, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and UiT The Arctic University of Norway.
PhD on Track was relaunched on 6 November 2018.

PhD on Track was originally launched on 23 May 2013. The selection of topics under each heading was based on findings from a study of PhD candidates’ interaction with information in research processes. PhD on Track and the study of PhD candidates’ interaction with information and literature were originally the products of a joint project involving the libraries of Oslo, Bergen and Aalborg universities, the NHH Library and the Bergen University College Library. The project received development funding from the National Library of Norway. In 2016 the NTNU University Library and the library of UiT The Arctic University of Norway joined the project, while the library of Aalborg University left. See also About PhD on Track.

Kategorier
etikk filosofi Nye bøker

Stoisk uro og andre filosofiske smular

NTNU Universitetsbiblioteket har nettopp fått den seinaste boka til Agnes Ravatn i hylla på Dragvoll: Stoisk uro og andre filosofiske smular.
Boka er mellom anna satt saman av ein rekke korte tekstar frå Dag og Tid i 2010-11: «Filosofi i praksis».
Her kan du lese om stoikarar på skitur og dating med Platon… og om korleis det er å leve etter Kants kategoriske imperativ ein heil dag. Og mykje anna. Men som forfattaren sjølv seier: «Eg ville jo ikkje ha gripe til berre denne boka om eg var på jakt etter alternativt ex.phil-pensum» (s. 10).
Stoisk uro og andre filosofiske smularFrå omtalen av boka:
«Kva skjer når ein tek med seg stoikarane på skitur og Kierkegaard inn i kjærleikslivet? Eg som ein gong var så lovande og interessert i verda, ei interesse som verken fjernsyn eller internett kunne forpurre, eg som kunne arbeide uforstyrra i timevis, og som hadde ambisjonar av ein eller annan art. Vita brevis, og dette må snu! tenkte eg der eg sat i min gamle stol. Og svaret kom til meg i same sekund: Her er det berre litt god gamaldags livsfilosofi som kan hjelpe. Kva er eit godt menneske, og korleis blir ein det? Kva er eit godt liv, og korleis får ein det? I denne underhaldande og tankevekkjande boka dreg Agnes Ravatn ulike filosofiske retningar ned frå tankeplanet og bruker dei direkte på livet sitt. Med hjelp frå Seneca, Sokrates, Platon, Kant og Kierkegaard søker ho svar på nokre av spørsmåla som mennesket har stilt seg til alle tider. Det går ikkje særleg bra.»
Kategorier
filosofi Nye bøker UBrss

Små trykksaker om frihet og sannhet

NTNU Universitetsbiblioteket har nettopp mottatt to små trykksaker – pamfletter – om frihet og sannhet:

Hva er sannhet? I omtalen kan vi bl.a. lese følgende: «I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som «sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet.»

Hva er sannhet?

Hva er frihet? I omtalen kan vi bl.a. lese følgende: «Forestillingen om frihet er grunnleggende i menneskelivet, for vår forståelse av menneskeverdet og av hva som skiller oss fra alle andre dyr. Men er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet? Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?»

Hva er frihet?

Begge pamflettene er forfattet av civita-filosofen Lars Fr. H. Svendsen. De er i et hendig lite format (14 x 11 cm), lettvint å låne med seg i forbifarten for å lese på bussen!

Kategorier
etikk filosofi Nye bøker UBrss

Om å forstå dyr: om hunder, katter og filosofi

Filosofen Lars Fr. H. Svendsen har nylig kommet med en bok til glede for hunde- og katteelskere: Å forstå dyr. Den er gitt ut ved Kagge forlag i 2018.

Et par linjer fra et av essayene til Michel de Montaigne er valgt for å gi oss en inngang til temaet:

«Når jeg leker med katten min, kan jeg da være sikker på at det ikke er den som leker med meg?»

I innledningen sier Svendsen bl.a.: «Boken er en filosofisk undersøkelse av vårt forhold til dyr. Formålet er å bringe inn filosofiske perspektiver som den enkelte leseren kan ta med seg inn i sin egen refleksjon over forholdet til dyr» (s. 10).

Forfatteren er innom en rekke filosofer når han gjør sin undersøkelse av temaet, blant annet Wittgenstein, Heidegger, Kierkegaard, Kant, Aristoteles og Derrida. Man trenger ikke være filosof eller filosofistudent selv for å ha glede av denne boken, men det kan være en fordel å ha kjent katter og/ eller hunder!

Ikke minst lar forfatteren sine egne katter og hunder «komme til orde» i boken – av den enkle grunn at vi lærer mye om et dyr ved å leve sammen med det i mange år. Særlig er det hunden Luna og kattene Lasse og Geir som blir omtalt (s. 9).

På bokomslaget kan vi lese følgende: «Ved å leve sammen med et dyr og utvikle en kommunikasjon hvor dyret lærer å forstå deg og du dyret, bygges en felles verden. Det vil alltid være store deler av din verden som dyret ikke kan ta del i og omvendt, men ved å leve sammen blir den verdenen man deler større».

Boken er selvsagt å finne i hyllene på Biblioteket Dragvoll!

Kategorier
Arkiver Databaser filosofi Open Access Oppslagsverk Publisering UBrss

Filosofi: PhilPapers og PhilArchive

NTNU Universitetsbiblioteket støtter nå PhilPapers.

PhilPapers er en bibliografisk database for materiale som publiseres innen filosofi. Dette materialet inkluderer tidsskriftartikler, bøker, avhandlinger, open access-arkiver og personlige nettsider. Materialet er sortert i ulike hoved- og underområder, men man kan også søke på forfatternavn.

Hovedområdene er de følgende:

Metaphysics and Epistemology

Value Theory

Science, Logic, and Mathematics

History of Western Philosophy

Philosophical Traditions

Philosophy, Misc

Other Academic Areas

Hovedredaktører er David Bourget (Western Ontario) og David Chalmers (ANU, NYU). I redaksjonen for PhilPapers sitter også områderedaktører, og det norske medlemmet er Øystein Linnebo fra UiO.

 

CDP I tillegg til bibliografiske opplysninger, er PhilPapers vert for det åpne disiplinarkivet PhilArchive. PhilArchive er integrert i PhilPapers-databasen, og kan søkes opp direkte fra philarchive.org eller via philpapers.org. Arkivet er utviklet og driftet av Centre for Digital Philosophy ved University of Western Ontario.

PhilArchive er det største åpne ikke-kommersielle arkivet for filosofilitteratur. Pr. 9. mars 2018 er 30.347 arbeider innen ulike områder tilgjengelige via arkivet.

Arkivering i åpne arkiver – NTNU Open og PhilArchive

Fra 2017 bør i prinsippet alle vitenskapelige publikasjoner fra NTNU lastes opp i det åpne institusjonelle arkivet NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Dette gjelder også hvis det er en åpent tilgjengelig artikkel i et gull (Gold) Open Access-tidsskrift, som f.eks.  Norsk filosofisk tidsskrift (NFT). Norsk filosofisk tidsskrift er åpent tilgjengelig via Idunn-plattformen fra 2017.

Man kan også egenarkivere artikler fra andre tidsskrifter enn de som er gull Open Access. For å arkivere artikler og annet materiale i NTNU Open laster man enkelt opp artikkelen via Cristin. Ofte er det snakk om at man får legge ut postprint, dvs. siste versjon av artikkelen etter fagfellevurdering, men før utgivers endelige PDF-versjon. Man kan gjerne sjekke tidsskriftets publiseringspolitikk via Sherpa Romeo for å finne ut hvilken versjon de tillater arkivert i institusjonelle arkiver som NTNU Open eller disiplinarkiver som PhilArchive.

PhilArchive baseres på at forskere laster opp sine arbeider selv. For å kunne gjøre det må man først lage en brukerkonto, og deretter er det mulig å logge inn og laste opp et arbeid.

Søke etter artikler og annet materiale i PhilPapers og PhilArchive

Via nettsidene til PhilPapers eller PhilArchive kan man søke opp både Norsk filosofisk tidsskrift og andre tidsskrifter. Herfra kan alle interesserte også få direkte tilgang til åpent innhold, altså i dette tilfelle nyere artikler i NFT. For artikler som er publisert før 2017, får lesere på en NTNU-campus tilgang til artikler i fulltekst fra og med 2002: Pga at NTNU nå støtter PhilPapers med et institusjonsabonnement, kobles våre e-ressurser (altså Idunn i dette tilfellet) til PhilPapers-basen.

Sitter du utenfor campus og har lyst til å lese artikler i fulltekst, er det flere muligheter: Du kan selvsagt nøye deg med å lese materiale som allerede er gull Open Access, eller en pre- eller postprint-versjon av en artikkel som er publisert i et abonnementstidsskrift. Hvis du ønsker å lese materiale som er tilgjengelig via NTNU UB sine ressurser (e-abonnementer eller artikkeldatabaser), må du logge deg på via VPN, eller alternativt lage en bruker via PhilPapers som inkluderer NTNU- e-postadressen din.

Referansehåndtering

For de som benytter referansehåndteringsverktøy som EndNote, BibTex eller Zotero er det lettvint å laste ned aktuelle referanser fra PhilPapers ved å velge knappen «Export Citation».

Kategorier
etikk filosofi Nye bøker UBrss

«Har en ku egenverdi?» Ny bok om naturfilosofi og miljøetikk

NTNU Universitetsbiblioteket har nå fått den nye boken til Sigurd Hverven på hylla.

Boken Naturfilosofi er gitt ut på Dreyers forlag og tar for seg en rekke spørsmål om vårt forhold til naturen. I innledningen heter det bl.a. at formålet med boken er å presentere filosofisk tenkning om natur: «Endringene mennesker forårsaker i vår tid – kalt miljøproblemer, klimakrise, masseutryddelse og økokrise – gjør en slik filosofi aktuell. … Hva er natur? Hva er liv? Har naturen egenverdi? Og i så fall, hva i naturen er det som har verdi? Har vi mennesker et moralsk ansvar for naturen?» (innl. s. 14).

I forlagets omtale kan vi lese følgende:

Naturfilosofi_liten

«Har en ku egenverdi? Er det galt å utrydde blåhvalen? Dette er noen av spørsmålene som besvares i Sigurd Hvervens bok. Boken introduserer naturfilosofi for et bredt norsk publikum.

I et tilgjengelig språk tas leseren til kjernen av tenkningen til kjente navn som Peter Singer og Arne Næss. I tillegg introduseres mindre kjente filosofer, som Holmes Rolston, for første gang på norsk.

Singer og andre mener det kun er individer som teller i etikken. Hverven forsvarer en mer helhetlig miljøetikk: Hele det levende felles­skapet på jorda har egenverdi. Men dersom naturen er verdifull i seg selv, hvordan skal en slik tanke omsettes i praksis?

Boken undersøker også hvordan ulike natursyn er styrende for våre praksiser overfor, og moralske vurderinger av, naturen. Hverven viser begrensningene ved et menneskesentrert syn på verden, der naturen betraktes som en samling «ressurser». Tenkemåten hjemsøkes av spøkelser fra 1600-tallets naturvitenskap.

Hverven tar til orde for å anerkjenne at naturen rommer mange ulike verdifulle livsprosjekter, som mennesker bør respektere. Naturen er full av liv, den består ikke bare av mekaniske ting.

Boken er skrevet for å kunne leses av folk som ikke har studert filosofi, og et mål med boken er å etablere «naturfilosofi» som navnet på den typen tenkning boken tar til orde for.»

Sigurd Hverven er stipendiat ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Dreyers forlag er på nivå 1 i NSD Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kategorier
Arkiver Databaser Historie UBrss

Søk samtidig i flere historiske avisarkiver!

NTNU Universitetsbiblioteket har anskaffet flere historiske avisarkiver fra Gale Primary Sources:

Du kan gjerne søke i ett og ett arkiv. Men dersom du er interessert i et spesielt tema, og mistenker at det kanskje dekkes i flere av disse publikasjonene, kan det være greit å vite at det også er mulig å gjøre et samtidig søk i disse avisarkivene. Det er mulig å søke på bl.a. emne, tittel eller forfatter, og det er mulig å avgrense på år og dato, evt. også velge en spesiell dato. Husk at hvis du befinner deg utenfor campus må du være pålogget via VPN.

Når du har gjort et søk og fått en treffliste, får du samtidig opplysninger om følgende: Hvilket arkiv du har funnet materiale i (antall treff i for eksempel The Times eller Financial Times), hvilke år materialet er fra hvis du ikke har avgrenset til en spesifikk dato (f. eks. 1883 eller 1905), og ikke minst hva slags materiale du har funnet (f. eks. Editorial, News, Advertising, People …). Hvis trefflisten er svært stor kan du prøve å modifisere søket ditt.

Interessante treff kan du deretter klikke deg inn på, lese på skjerm, laste ned eller eventuelt skrive ut.
Det er også mulig å sende selve referansen til et referansehåndteringsverktøy som EndNote.
Eksemplet under viser en side fra The Times 19. mai 1883, der det er en artikkel om Nidarosdomen (St. Olaf’s Cathedral).

 

Kategorier
Diverse E-bøker Open Access Publisering UBrss

Open Access-bøker i filosofi

Det er nylig utgitt en åpent tilgjengelig (open access) bok om den skotske filosofen David Hume (Universitetsforlaget 2017, tilgjengelig via plattformen Idunn). At boka er åpent tilgjengelig vil si at alle som måtte ønske å lese den har direkte online tilgang uten å måtte kjøpe eller låne den.
Det er benyttet Creative Commons-lisens CC-BY 4.0. Denne lisensen  gir tillatelse til å kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format og til fritt å bearbeide materialet for hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

https://magento.universitetsforlaget.no/media/catalog/product/9/7/9788215029412.png

Petter Nafstad: Sivilisasjonens sårbarhet. David Humes analyse av samfunnsmessig utvikling

Forlaget skriver følgende om boka:

«David Humes teori om grunnlaget for opprettholdelse av siviliserte samfunn har relevans i dag.

Nafstad fremstiller og tolker den skotske filosofen og historikeren David Humes sin teori om grunnlaget for samfunns utvikling fra barbari til sivilisasjon og for opprettholdelse av siviliserte samfunn. En analyse av utvikling og bevaring av sivilisasjon bør, ifølge Hume, følge tre dimensjoner: en politisk, en økonomisk og en som angår sivilsamfunnet. Bokens tre hoveddeler analyserer derfor Humes behandling av disse tre samfunnsområdene. Humes eksempel på vellykket samfunnsmessig utvikling fra barbari til sivilisasjon er England, men han mener også at analyse av engelsk fortid og samtid gir en mer generell forståelse av siviliserende prosesser. Også vellykkede siviliserte samfunn inneholder desintegrerende krefter og dermed potensialer for tilbakefall til ikke-siviliserte tilstander. Et eksempel på slike er radikaliserte religiøse og politiske ideologier. Bokens hovedkilder er Humes «The History of England» (1754-61) og hans mange «Essays» om samtidige forhold. Petter Nafstad er professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Tromsø.»

 

PUBLISERE BOK ELLER BOKKAPITTEL?

Er du ansatt ved NTNU, og kan du tenke deg å publisere en bok med åpen tilgang? Det er flere norske forlag som tilbyr denne muligheten. I tillegg til Universitetsforlaget tilbyr for eksempel også Cappelen Damm Akademisk åpen publisering.

Via NTNUs publiseringsfond er det mulig å søke om støtte til åpen publisering av bøker og bokkapitler ved norske og internasjonale forlag. En forutsetning for å få støtte er at forlaget er på nivå 1 eller 2 i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler, at forfatteren eller redaktøren er korresponderende forfatter og tilknyttet NTNU, og at bøkene gis en Creative Commons-lisens.

Kategorier
E-tidsskrifter Open Access UBrss

Norsk filosofisk tidsskrift (NFT) er nå blitt åpent tilgjengelig!

Fra 2017 kan alle interesserte lese for eksempel disse artiklene:

Hvorfor ethvert samfunn trenger filosofi

Hva slags filosofi trenger samfunnet?

Heller død enn udødelig


Artiklene er tilgjengelig gratis og umiddelbart for leseren fra publiseringsdato.

Artikkelen Hva slags filosofi trenger samfunnet? er skrevet av Truls Wyller, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. I artikkelen sier Wyller bl.a. «Alle kan filosofere, fordi alle bærer filosofi-potensialet i seg og kan oppleve gleden, og noen ganger frustrasjonen, ved å få det realisert» (s. 33).

Både Wyllers artikkel og flere andre artikler i det siste nummeret av tidsskriftet bygger på konferanseinnlegg fra konferansen Trenger samfunnet filosofi?, som ble holdt i Dokkhuset i Trondheim i november 2016. Et gjennomgående tema for innlederne var filosofiens samfunnsoppdrag. Det ble også  skrevet en artikkel i Universitetsavisa om denne konferansen.

Norsk filosofisk tidsskrift gis ut av Universitetsforlaget. NFT har vært et viktig tidsskrift innen norsk filosofi siden første nummer utkom i 1966. Artiklene er merket med Creative Commons-lisens CC-BY-NC 4.

Det er nå flere norske vitenskapelige tidsskrifter som publiseres åpent tilgjengelig (Open Access) på Idunn.