Religionsvitenskap

Ressurser og anbefalinger fra fagansvarlig i Religionvitenskap

Ressurser:

Snarvei til relevante databaser:

Nivå 2-tidsskrifter
Nivå 2-tidsskrifter i teologi og religionsvitenskap

Åpen publisering/Open Access
Åpen publisering/Open Access innebærer at vitenskapelig publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.
Åpen publisering ved NTNU

DOAJ – Open Access Journals 

DOAJ-tidsskrifter som gir uttelling i tellekantsystemet (Cristin)

Listen er sortert alfabetisk etter fag, og har angivelse av nivå for hver tittel.

Universitetsbiblioteket i Bergen har laget en film om plagiat og slapp sitering:

Se filmen på Youtube her

Oppslagsverk på nettet

Legg igjen en kommentar