Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Fagressurser

Anvendt etikk

Europastudier

Filosofi

Historie

Klassiske fag

Religionsvitenskap

 

 

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp