Kategorier
etikk filosofi Nye bøker UBrss

Ny bok om vitenskap, etikk og politikk

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi ved NTNU, har nylig gitt ut boken Vitenskap, etikk og politikk (Fagbokforlaget 2018). Her stilles bl.a. følgende viktige spørsmål: Har mennesket fri vilje? Bør vi være egoister, eller bør vi tenke på fellesskapets beste? Har individet uendelig verdi, eller kan en person ofres hvis man dermed redder hundre andre? Har vi rett til å prioritere menneskers interesser fremfor dyrs? Bør vi utvikle atomvåpen? En rekke etiske teorier gjennomgås (Kants pliktetikk, nytteetikk m.m.).

Man kan lese innholdsfortegnelsen og et utdrag på nett, og ellers finnes et par eksemplarer av boken i trykt utgave på Biblioteket Dragvoll.  Se også Materstvedts egne nettsider, materstvedt.net.

Boken har også fått gode anmeldelser, se bl.a. anmeldelse i Forskerforum.

9788245021813

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Av Hege Charlotte Faber

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Legg igjen en kommentar