Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Europastudier

EU-nettsider

Europa-nettsider utenom EU

Andre aktuelle databaser/nettsider

Flere fagdatabaser

Statistikk

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp